Posted in Ուսուցչի օրագիր

Պարապմունք 2.2, 3.1 դասարանների սովորողների հետ. Հարավային դպրոց-պարտեզ

Պարապմունքի ժամանակ սովորողների հետ վերհիշեցինք  ածանցները, սովորողները կազմեցին ածանցավոր բառեր՝ տրված ածանցներից և բառերից, ինքնուրույն գրեցին ածանցավոր բառեր, առանձնացրեցին այդ բառերի արմատը, ածանցը, համապատասխան բառերը իրար միացնելով կազմեցին նախադասություններ: