Posted in Ուսումնական ագարակ, Լողի պարապմունք

Լողի պարապմունք, Այց Ագարակ Հարավային-դպրոց-պարտեզ 3.2 դասարան

Լողի պարապմունքին սովորողները սովորում են լողալ՝ ջրում սովորում են ճիշտ աշխատեցնել ոտքերը, ճիշտ շնչել՝ կատարլով մարզիչի հրահանգները:

Ագարակում սովորոները շրջեցին, տեսան կենդանիներին, ձիերին, միասին ծառի կոճղի տարիքը որոշեցինք՝հաշվելով կոճղի վրա առաջացած օղակների թիվը:

Posted in Ուսուցչի օրագիր

Ուսումնական պարապմունք 6.5 դասարանում

Ուսումնական պարապմունքի՝ 4.03.2019 երկուշաբթի`Թարգմանություն: Սովորողները բաժանվեցին երկու խմբի. առաջին խումբը կատարում էր թարգմանություն գրաբարից, երկրորդ խումբը՝ ռուսերենից: Երկու խմբերի տարբեր աշխատանքների արդյունքում այն սովորողներ, ովքեր թարգմանանում էին ռուսերենից առակներ, սովորեցին ճիշտ ձևակերպել մտքերը, օտար բառերը, նախադասությունները ճիշտ թարգմանել, չկատարել բառացի թարգմանություն, ընտրել տվյալ օտար բառի՝ տվյալ մտքին համահունչ  հայերեն համարժեքը: Գրաբարից աշխարհաբար թարգմանություն կատարող սովորողները համեմատեցին աշխարհաբարի և գրաբարի ուղղագրությունը, քննարկեցին տարբերությունները, սովորեցին որոշ բառերի բացատրությունները, իմաստային տարբերությունները: Դրանց իմաստային տարբերությունն ավելի ակնհայտ դարձնելու նպատակով այդ բառերը  գործածեցին թե՛ գրաբարով, թե՛ աշխարհաբարով: Ուսումնական պարապմունքին խմբերը փորձեցին կատարել նաև  հակառակ աշխատանքը. առաջին խումբը փորձեց իր ուժերը՝ թարգմանելով այժմ գրաբարից, երկրորդ խումբը՝ ռուսերենից: Սովորողների մի խումբն էլ կատարում էր անհատական ուսուցման առաջադրանքները:

 

Posted in Ուսումնական նախագծեր, Խաղ վիկտորինա

Խաղ վիկտորինա

Մասնակիցներ՝ 6-5 դասարանի սովորողներ

Ժամկետը՝ ուսումնական երրորդ շրջանի յուրաքնչյուր երեքշաբթի

Նպատակը՝ խմբային աշխատանք կատարելու հմտությունների զարգացում, ուսումնական շաբաթվա ուսումնական նյութի ամփոփում, վերհիշում, ամրապնդում:

Ընթացքը՝  ուսումնական երրորդ շրջանի յուրաքանյուր երեքշաբթի սովորողները բաժանվում են խմբերի, միասին անցկացնում խաղ վիկտորինան՝ քննարկելով, պատասխանելով հարցերին:

Posted in Ուսումնական նախագծեր, Թարգմանություններ

Թարգմանություններ

Թարգմանություն գրաբարից, ռուսերենից

Ժամկետը՝ Ուսումնական երրորդ շրջանի յուրաքանչյուր երկուշաբթի

Մասնակիցներ՝6-5 դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝զարգացնել օտար բառերը, նախադասությունները մայրենի լեզվով վերարտադրելու կարողությունը, օտար բառերի հայերեն համարժեքը բառարանով գտնելու իմացությունը: Գրաբարից թարգմանությունների միջոցով  տարբերակել մայրենի լեզվի բառերի իմաստները՝ գրաբարով, արևելահայերենով, միևնույն բառը գործածել տարբեր լեզուներում՝ աշխարհաբարում, գրաբարում տարբեր իմաստներով, գրաբարի ուղղագրության իմացություն:

Ընթացքը՝Յուրաքանչյուր սովորող իր ցանկությամբ ամեն շաբաթ կատարում է թարգմանություն գրաբարից, կամ ռուսերենից: Արդյունքում ունենում ենք հետաքրքիր աշխատանքներ, թարգմանություններ, որոնց մեջ արտահայտվում է նաև յուրաքանչյուր սովորողի մտածողությունը, ձևավորվում է թարգմանական աշխատանք կատարելու հմտությունները, միտքը ճիշտ ձևակերպելու կարողությունները:

Posted in Թարգմանություններ

Մայրենի 6-րդ դասարան 04.03.2019

Թարգմանություն գրաբարից, ռուսերենից

Ժամկետը՝ Ուսումնական երրորդ շրջանի յուրաքանչյուր երկուշաբթի

Մասնակիցներ՝6.5 դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝զարգացնել օտար բառերը, նախադասությունները մայրենի լեզվով վերարտադրելու կարողությունը, օտար բառերի հայերեն համարժեքը բառարանով գտնելու իմացությունը: Գրաբարից թարգմանությունների միջոցով  տարբերակել մայրենի լեզվի բառերի իմաստները՝ գրաբարով, արևելահայերենով, միևնույն բառը գործածել տարբեր լեզուներում՝ աշխարհաբարում, գրաբարում տարբեր իմաստներով, գրաբարի ուղղագրության իմացություն:

Ընթացքը՝Յուրաքանչյուր սովորող իր ցանկությամբ ամեն շաբաթ կատարում է թարգմանություն գրաբարից, կամ ռուսերենից: Արդյունքում ունենում ենք հետաքրքիր աշխատանքներ, թարգմանություններ, որոնց մեջ արտահայտվում է նաև յուրաքանչյուր սովորողի մտածողությունը, ձևավորվում է թարգմանական աշխատանք կատարելու հմտությունները, միտքը ճիշտ ձևակերպելու կարողությունները:

Թարգմանել գրաբարից, ռուսերենից

≪Արջ և մրջիւն≫ (Մ. Գոշ ≪Արջը և մրջյունը≫ առակից հատված )

Զբոյն մրջեան արջ փորէր, և լեզուաւ ժողովէր և ուտէր: Եւ  հնարի մրջիւն սատակել զնա. Երթա առ պիծակ և զոռեխ և մժեխ և շանաճանճ և բրէտ, և առ նմանս սոցին, և աղաչէ օգնել իբր ազգայինք: Ցաւակցեն՝ հարկանեն զաչս և զլսելիս արջուն, և հարկանէ գլուխ զքարի: Եւ ի սաստկութենէ ցաւոց՝ զբերան բացեալ գոչէր:

Հիշի՛ր՝ գրաբարում ոյ կարդացվում է ույ,  ու-ն ձայնավորից առաջ՝ վ՝ լեզուաւ-լեզվավ, իւ-յու, ւ-վ՝

Զնա- ըզնա, ցաւակցեն-ցավակցեն, ցաւոց-ցավոց, զքարի-ըզքարի, բացեալ-բացյալ, մրջեան-մրջյան, զբերան-ըզբերան, զաչս-ըզաչս, զլսելիս-ըզլսելիս:

Բառարան

զաչս-աչքերը,

զլսելիս-ականջները,

արջուն-արջին

փորէր- փորում էր,

երթա- գնում է,

զոռեխ-իշամեղու,

բրէտ-կրետ,

սաստկութենէ- սաստկությունից,

ցավակցեն-կարեկցում են,

հարկանեն- զարկում են,

բացեալ-բացած

լեզուավ-լեզվով

ցաոոց-ցավից

Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ աշխարհաբար՝ արևելահայերեն՝ օգտվելով բառարանից, վերևում նշված բառերի բացատրությունից:

Օգտվելով վերը նշված հուշումից տրված բառերը գրել աշխարհաբար՝ արևելահաըերեն: h

Գրաբար                                    Աշխարհաբար

Բոյն-

Բոյս-

Աւազ-

Մարտ թարգմանություն ռուսերենից 04.03.2019

 1. Մանրէները__թարգմանեց Կարեն Մարգարյանը:
 2. Կատուն ծառի վրա__ թարգմանեց Լուիզա Եղիազարյան
 3. Սոխակն ու թուփը_ թարգմանեց Մարկ Հովհաննիսյան
 4. Կատուն ծառի վրա _թարգմանեց Արման Գևորգյան
 5. Ընդհանուր ոչինչ— թարգմանեց ՍԵդա Մարգարյան
 6.   Քիթ և Բերան-թարգմանեց  Արարատ Ոսկանյան
 7.    Սպասասրահում_ թարգմանեցԴավիթ Սողոմոնյան
 8. Ո՞վ է ամենից շատ սիրում- թարգմանեց Տիգրան Գրիգորյանը
 9. Տառապանքի պատճառը— թարգմանեց Մարիա Ազնաուրյանը
 10. Մանրադրամ  -թարգմանեց Արինա Ազնաուրյանը
 11. «Սև ակնոց»-Անահիտ Վերմիշյան

Թարգմանություն գրաբարից 4.03.2019

 1.     Արջն ու մրջյունը _թարգմանեց Մելիք Ադամյան
 2.    Արջն ու մրջյունը  _թարգմանեց      Գոռ Մնացականյան
 3. Արջն ու մրջյունը -թարգմանեց Սաթենիկ Մանուկյան
 4. Արջն ու մրջյունը — թարգմանեց Սարգիս Հովհաննիսյան
 5. Արջն ու մրջյունը- թարգմանեց Ջուլիետա Բաբայան
 6. Արջն ու մրջյունը Անդրե Վիրաբյան