Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 01.04.2019

  • Տառերը գրի՛ր  ճիշտ հաջորդականությամբ և ստացի՛ր բառ. (օրինակ՝ րօ-օր)

Նտու                                                   նշու

Չգրի                                                  կծաղի

ևար                                                    ռաթո

ծռա                                                     նսեղա

վան                                                    քգրի

 

 

  • Տրված բառերը միացնելով՝ կազմե՛լ նոր բառ. օրինակ՝

ծառ  ա տունկ————ծառատունկ

պար ա  հանդես

վարդ ա գույն

սար ա լանջ

գիրք ա սեր

հյուր ա սենյակ

դաս ա սենյակ

գայլ ա ձուկ

  • Տրված բառերից կազմի՛ր ճիշտ զւյգեր և գունավորի՛ր նույն գույնով՝ հետևելով օրինակին:

Գույնզգույն            ձմեռ

Կանաչ               մրգեր

Խելացի              ձյուն

Քաղցր              ծաղիկներ

Ցուրտ               խոտեր

Սպիտակ          տղա

 

Posted in Թարգմանություններ

Մայրենի 6-րդ դասարան 01.04.2019

Երկուշաբթի՝ Թարգմանություն գրաբարից, ռուսերենից

  • Բանաստեղծությունն գրի՛ր աշխարհաբարով այնպես, ինչպես կկարդաս գրաբարով:
  • Վահագնին նկարագրող պատկերները դուրս գրի՛ր և ըստ դրանց ինքդ նկարագրի՛ր նարն:
  • Բանաստեղծությունը թարգմանի՛ր աշխարհաբար:

Լրացուցիչ կրթություն

Թարգմանել ռուսերենից, գրաբարից՝

Ը)  Ոչ հացիւ միայն կեցցէ մարդ, այլ ամենայն բանիւ, որ ելանէ ի բերանոյ Աստուծոյ։    (Մատթեոս Դ, 4)

ոչ կեցցէ         — չապրի, չի ապրի, չպիտի ապրի, չի ապրելու

ամենայն        — ամեն, ամեն մի

բանիւ             — խոսքով

ելանէ             — ելնում է

ի բերանոյ      —  բերանից

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Բան արմատով քեզ ծանոթ բառեր գրիր։ Աշխարհաբար դարձրու՝

ա) հացիւ բառը

բ) ի բէրանոյ Աստուծոյ բառակապակցությունր։ Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

Արդյունքներ

Թարգմանություն գրաբարից

Թարգմանություն ռուսերենից