Posted in Մեդիակրթություն

Մայրենի 6-րդ դասարան 13.03.2019

 • Չորեքշաբթի  13.03.2019

Եղիշե Չարենց

 • Կյանքը – երգի, երկնքի՜ պես անհո՜ւն, անհո՜ւն, –
  Կյանքը – կորած աստղերի՜ պես հազարանուն:
  Կյանքը – կրակ ճահիճներում՝ կա ու չկա, –
  Կյանքը – ճամփորդ, սպասված հյուր, որ պետք է գա:
  Կյանքը – երգի, երկնքի՜ պես անհո՜ւն, անհո՜ւն, –
  Կյանքը – կորած աստղերի՜ պես հազարանուն …

 

 • Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,
  Բոլորը թափվել են փողոց.
  Լսո՞ւմ եք անուշ մի զնգոց –
  Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն։
  Դյութում են շրթերը վարդե,
  Սրտերը կրակ են ու բոց-
  Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,
  Բոլորը թափվել են փողոց։

Առաջադրանքներ

 • Ե. Չարենցը ինչի՞ հետ է համեմատում կյանքը առաջին բանաստեղծության մեջ:
 • Քո բառերով գրի՛ր՝ ինչպե՞ս է նկարագրում Ե. Չարենցը  գարունը:  Գրի՛ր՝ ինչպես դու կնգարագրես գարունը և համեմատի՛ր չարենցյան գարնան հետ:
 • Վերնագրի՛ր բանաստեղծությունները: 
 • Գրի՛ր քո կարծիքը բանաստեղծությունների վերաբերյալ. ինչ հասկացար՝ կարդալով բանաստեղծությունները:

Լեզվական առաջադրանքներ

1. Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր՝ առանձնացնելով արմատը և ածանցը:

Օրինակ՝ հողագործ=հող(արմատ) +ա+գործ(արմատ)

ոտնակ= ոտ(արմատ)+ն+ակ(ածանց)

Հողագործ,  ժամացույց, ոտնակ, փոքրիկ, քաջություն, ջրաղաց, գետակ, բազմերանգ, ոսկեղեն, մրգային, դասասենյակ, պատմություն, էջանշան, կեսօր, հյուրընկալ, անօգուտ, թագուհի, երգահան, անձեռակերտ, անդամավճար, բազմանդամ, զարդատուփ, դափնեվարդ, մարդկային, բարձրախոս, լայնարձակ, ընթերցարան, գլուխգործոց, մրցակից, տողադարձ, օձաձև:

2. Հայկական այբուբենի տառերով արտահայտված ՋՂԱ,  ԺԵ,  ՓՈԽ, ՌՃԺԱ, ՁԷ, ՊԻ, ԼԱ, ՆՀԴ, ՑՅԺԶ,  թվականները գրի՛ր արաբական թվանշաններով:

Aybuben

Ծանոթություն՝ Ւ-ը մաշտոցյան այբուբենի տառերից է, որը մնացել է ՈՒ-ի մեջ:

3. 345, 554, 76, 89, 1987, 875, 34, 74. 18 թվականները գրի՛ր այբուբենի տառերով:

Լրացուցիչ կրթություն  Թվականները գրի՛ր այբուբենի տառերով

Սովորի՛ր անգիր Ե. Չարենցի «Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն», «Կյանքը-երգի, երկնքի՜ պես անհո՜ւն, անհո՜ւն» բանաստեղծությունները:

 

 

 

 

Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 12.03.2019

 • Երեքշաբթի 12.03.2019
 1. Բառերին ավելացրու –ություն,  մասնիկը և կազմի՛ր ածանցավոր բառեր: Օրինակ՝

Բազում-բազմություն

Երջանիկ-երջանկություն

Հերոս-

Իմաստուն-

Քաջ-

Հաջող-

Մարդիկ-

Անխելք-

Բարկանալ-

Կարմիր-

Դեղին-

Սուրբ-

Անհատական ուսուցման արդյունքներ 12.03.2019

 1. Գրեգ Գազանճեան
Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 11.03.2019

 • Երկուշաբթի 11.03.2019
 1. Կազմի՛ր բառակապակցություն՝ միևնույն գույնով գունավորելով համապատասխան առաջադրանքները:

օրինակ՝

Մաքուր                        օր

Փոքրիկ                          օդ

Աշնանային                 տղա

Քաղցր                          սար

Բարձր                         ձյուն

Ճերմակ                       միրգ

Գույնզգույն             ծաղիկներ

 

2. Համապատասխան բառերը իրար միացնելով՝ կազմի՛ր նախադասություն՝  կրկին գունավորելով միևնույն գույնով:

Երեխաները          թռչում են:

Գետակը                   շողում է:

Թռչունները              վազում են:

Արևը                         որոտում է:

Կայծակը                 կարկաչում է:

 

Անհատական ուսուցման լրացուցիչ առաջադրանք

Արդյունքներ

 1. Սերուժ Տեր_Սարգիսեան_Առաջադրանք
 2. Ժակ Առաքելյան-Առաջադրանք
Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում

Բառերի վերջում ավելացնելով –իկ, -ային, -ենի մասնիկները՝ կազմի՛ր ածանցավոր բառեր: Օրինակ

-իկ                           -ային                           -ենի

Փոքր-փոքրիկ       միրգ-մրգային             խնձոր-խնորենի

Աստղ                       արև                               տանձ

Ջուր                       ձմեռ                                   բալ

Ձյուն                       ամառ                                 փշատ

տուն                                  բամբակ

շիրան

Լրացուցիչ կրթություն