Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 21.03.2019

 • Հինգշաբթի 

Կազմի՛ր բառակապակցություններ տրված բառերով՝ ջերմ, քաղցր,  բարձր, մեծ, կանաչ, հյութալի, արևային, ուժեղ, խելացի, պինդ, մաքուր, պարզ, հեշտ, բարդ:

Օրինակ՝ ջերմ տուն, քաղցր միրգ:

Գրի՛ր այն բոլոր բառերը, որոնք վերջանում են –արան, իկ, ություն  մասնիկներով. Օրինակ՝ ճաշարան, մայրիկ, լավություն

Կազմի՛ր զույգեր:

Երեխաներ, ծառեր, արև, քամի, կատու, մատիտ, բժիշկ, վարորդ:

Ծաղկում են, քշում է, մլավում է, սովորում են, սրսկում է, գծում է, արգելակում է:

 

 

 

Posted in Մեդիակրթություն

Մայրենի 6-րդ դասարան 21.03.2019

 1. Հինգշաբթի՝ Նախագծային գործունեություն:

Լրացուցիչ կրթություն՝ 

 1. Վ. Տերյանի « Էստոնական երգ» բանաստեղծությունը կարդալ, սովորե՛լ անգիր:
 2. Բանաստեղծությունից դուրս գրե՛ք անհասկանալի բառերը և բառարանով գտե՛ք բացատրությունը:
 3. Բանաստեղծությունից դուրս գրե՛ք դերանունները, գունավորված բառերի հետ գրե՛ք համապատասխան դերանունը՝ Էստոնական երգ:
Posted in Նախագծային գործունեություն

Մայրենի 6-րդ դասարան

 1. Հինգշաբթի՝ Նախագծային գործունեություն:

Լրացուցիչ կրթություն՝ 

 1. Վ. Տերյանի « Էստոնական երգ» բանաստեղծությունը կարդալ, սովորե՛լ անգիր:
 2. Բանաստեղծությունից դուրս գրե՛ք անհասկանալի բառերը և բառարանով գտե՛ք բացատրությունը:
 3. Բանաստեղծությունից դուրս գրե՛ք դերանունները, գունավորված բառերի հետ գրե՛ք համապատասխան դերանունը՝ Էստոնական երգ:
Posted in Ուսումնական նախագծեր

Զատկական Նախագիծ

Մասնակիցներ՝ 6-5 դասարանի սովորողներ

Ժամկետը՝ ապրիլի 1-5

Նպատակը՝ծանոթանալ Զատկական տոնին, դրա ավանդույթներին

Ընթացքը, նկարագրությունը

 • Համացանցից տեղեկություններ գտնել Զատիկ տոնի մասին:
 • Գրել՝ զատկական ինչ երգեր գիտեք, ինչպես եք դուք տոնում Զատիկը:
 •  Զատիկից առաջ ո՞ր տոնն ենք տոնում:
 • Բացատրել Զատիկ տոնի անվանումը:
 • Գրել՝ ինչպես են նշել հայերը հնում: Ի՞նչ փոփոխությունների է ենթարկվել տոնը, համեմատել,առանձնացնել տարբերությունները: