Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 24.05.2019

Փագծերում տրված հարցերը փոխարինի՛ր պատասխաններով:

(Ինչպիսի՞) ծաղիկներ էին աճել այգում:

(Ո՞ւմ) ընկերն է (ինչպե՞ս) մրցում:

Մենք (ի՞նչ) էինք անում բակում:

(Ո՞վքեր) արագ հեռացան (որտեղի՞ց):

(Ինչպիսի՞) նկարներ էր նկարել Լիլիթը:

Ես (ի՞նչ) խոստացա անել:

 

Բառերը, մասնիկները միցնելով իրար՝ կազմի՛ր նոր բառեր:

Քար-ա-շեն

Բազում-երանգ

Հնար-ա-գետ

Ան-վախ

Ան-միտ

Բարձր-հարկ

Սառն-որակ

Ան-գին

Քաղցր-համ

Յուրաքնչյուր դերանվան դիմաց գրի՛ր համապատասխան գորխողություն ցույց տվող բառեր:

Օրինակ՝

Ես –մտածում եմ                                    դուք-                            մենք-

Մենք-վազում ենք                                   մենք-                             դուք-

Նա-վիճում է                                              ես-                                 նրանք-

 

Դու-                                                     նրանք-                                  ես-

Նա-                                                       մենք-                                    դու-

Նրանք —                                                դուք-                                      նա-