Posted in Խաղ վիկտորինա

Ինքնագնահատում 07.05.2019

Լրացուցիչ կրթություն

  • Ինչպիսի՛ հարցին պատասխանող ընդգծված բառերը տեքստից հանի՛ր:

Համեմատի՛ր. տրվա՞ծ, թե՞ ստացված տեքստում է վերաբերմունք արտահայտված:

Ասում են. Թե դաժան կոկորդիլոսն իր խեղճ զոհին ուտելուց հետո իսկականարցունքներ է թափում: Ի՞նչ է. վայ­րենի կոկորդիլոսը թշվառ զոհին  խղճո՞ւմ Է: Գիտակ մարդիկ ասում են. որ կերածը  մարսելու ժամանակ նրա օրգանիզմում ուրիշ գեղձեր էլ են գրգռվում, որից և աչքերից թափվող արցունքանման հեղուկ է աոաջանում: Այդ սուտ, կեղծավոր լացը նկատի ունեն. երբ մեկի մասին ասում են, թե՝ «կոկորդիլոսի արցունք Է թափում»:

  • Շարունակի՛ր (հարցերին պատասխանելով՝ գրավոր պատմի՛ր):

Մի օր ճամփա ընկանք ու գնացինք աշխարհ տեսնելու: Գնացինք. գնացինք. շատ թե քիչ. մեր իմացած ու չիմացած երկրներն անցանք, սարերն անցանք, ծովերն անցանք, անապատն անցանք, մեկ էլ դեմներս մի գունավոր քաղաք փռվեց: Որ մտանք, զարմանքից բերաններս բաց մնաց: Քաղա՛ք. դու քաղա’ք. ոչ մի բան միագույն չէր:

Տներն ինչի՞ց էին կառուցված: Ծառերը. թփերն ու ծաղիկներն ինչպիսին էին: Կենդանիներն ինչպիսի՞ն էին: Ինչպիսի՞ քաղաք էր: Ինչի՞ց էր քաղաքն այդպիսին դարձել: Մարդիկ ի՞նչ տեսք ունեին. Ինչպիսի՞ն էին. Ինչո՞վ էին զբաղվում: Ձեզ ինչպե՚՞ս ընդունեցին: Ի՞նչ արեցիք այդտեղ:

 

 

Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 07.05.2019

Տրված բառերը իրար միացնելով կազմի՛ր նոր բառեր:

Խաղ+ընկեր-

Քսան+մեկ-

Դաս+ընկեր-

Կես+օր-

Ծով +ափ-

Բարձր+ա+հասակ

Պար+հանդես-

Հյուր+ա+սենյակ

Զարդ+ա+տուփ-

Վարդ+գույն

Հորդ+առատ

Դաս+գիրք

Ծառ+տունկ

Ծիրան+գույն

Լրացրո՛ւ աղյուսակը՝ բառերը գրելով համապատասխան սյունակներում օրինակ՝

Մայր, մայրաքաղաք, աղջիկ, ձեռք, երեխա, դարպաս, գիտնական,դպրոց, հորեղբայր, երգ, տառ, վարդ, մեքենա, ծաղկեփունջ, լողավազան, լողորդ

       Անձ          Իր
Մայր, Մայրաքաղաք
աղջիկ, ձեռք,