Posted in Լեզվական գործունեություն

Մայրենի 6-րդ դասարան 03.05.2019

  • Ուրբաթ՝ Լեզվական գործունեություն՝ Հայոց լեզու դասագրքից կատարել 272, 273, 274, 275, 264, 265, 266 առաջադրանքները

hayoc-lezu-6 (1)

hayoc-lezu-6 (1)Լրացուցիչ կրթություն

Կատարել Հայոց լեզվի դասագրքից 266, 267 առաջադրանքները:

Գործնական քերականություն

Տրված գոյականներից ի՞նչ անել կամ ի՞նչ լինել  հարցին պատասխանող բառեր (բայեր) կազմի՛ր և բայ կազմող մասնիկներն ընդգծիր:
ա) Ամպ, ծաղիկ, վար, կար, սուգ, երգ, ժողով, օճառ:
բ) Գող, վախ, քար, մահ, մանուկ, Էջ (իջ), մայր:

Արդյունքներ

 

Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 03.05.2019

Տրված բառերին ավելցրու ի՞նչ հարցին պատասխանող բառեր:

Գեղեցիկ, մեծ, բարձր, քարե, երկաթե, ջերմ, ծաղկած, նուրբ, բարի, ազնիվ, պարզ, մաքուր, հյութալի, քաղցր, սառը, համեղ, փափուկ:

Օրինակ՝  Գեղեցիկ նկար, ջերմ ընտանիք, մեծ տուն, երկաթե դուռ,

Միացրո՛ւ առարկա և գործողություն ցույց տվող բառերը և կազմի՛ր նախադասություն:

Առարկա ցույց տվող— Առվակ, արագիլը, երեխաներ, արև, ծաղիկներ, անձրևը, փոքրիկը, այգեպանը, ծառերը, հյուրերը, հեծանվորդները:

Գործողություն ցույց տվող բառեր-խաղում են, թռչում է, ջերմացնում է, ծաղկում են, կարակաչում է, թափվում է, լացում է, աշխատում է, բողբոջում են, հյուրասիրվում են, վարում են:

Oրինակ՝

Առվակը կարկաչում է: