Posted in Խաղ վիկտորինա

Մայրենի 6-րդ դասարան 21.05.2019

Լրացուցիչ կրթություն

  • Նախադասություններն ընդարձակի՛ր՝ ինչպիսի՞ կամ ո՞ր հարցերին պատասխանող բառեր կամ բառակապակցություններ ավելացնելով.

 

Օրինակ՝Կինը հարցրեց: — Երիտասարդ կինը հարցրեց: Կամ՝ Լայնեզր գլխարկով կինը հարցրեց:

Շունը մտավ:

Սիրտը քար է:

Հայրն ընկեր է:

Երկիրը պտտվում է:

  • Գործողություն ցույց տվողբառերը(բայերը)  ո՞վ  կամ ի՞նչ  հարցին պատասխանող. աոարկա ցույց տվող բառե՛ր (գոյականներ) դարձրու:

Օրինակ՝ լուծել — լուծույթ.

սպասել- սպասավոր. սպասյակ. սպասուհի. սպասում: Իշխել. բժշկել. բացել. ուսուցանել, ճեղքել. պահել. հյուսել. բանել. գրել, գործել. զգալ. հարցնել:

  • Տրված դերբայները դարձրո՛ւ դիմավոր բայ՝

խոսել, համակված, հրամայող, տոնջել, աղմկող, լուսավորող, դառնացած, աղտոտած, բացահայտելիս, մտածելիս, խորհելիս:

Կազմի՛ր տրված բայերի այն ձևերր, որոնք պատասխանում են ի՞նչ է անում հարցին (ներկա ժամանակ):

  • Օրինակ՝ պարել — պարում  է:Ա. Կրկնել. խոնարհել. գնալ, տապակել. հասնել. վերցնել. թռչել. աճել, հանգստացնել. վերադառնալ, դնել, թողնել:

    Բ.  Գալ. լալ. տալ:

    Ո՞րն է Բ խմբի բայաձևերի շեղումը ընդհանուր օրինաչափությունից

 

Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 21.05.2019

Տրված բառերը և ածանցները իրար միցնելով կազմի՛ր բառեր: Օրինակ՝

Հերոս-աբար=հերոսաբար

Մանուկ-ություն=մանկություն

Մայր-իկ=

Լույս-ավոր=

Հյութ-ալի=

Ոսկի-եղեն=

Դժ-գոհ=

Դժ-բախտ=

Ան-խելք=

Տուն-ային=

Դաս-արան=

Ընկեր-ական=

Երկաթ-յա=

Արև-ային=

Ջերմ-ություն=

Աստղ-իկ=

Ընկեր-ություն=

Ուրախ-ություն=

Ուժ-եղ=

Քաջ-ություն=

Հեղինակ-ային=