Posted in Հեռավար ուսուցում2020-2021ուստարի

Ես և շրջակա աշխարհը․ հեռավար ոսւուցման ծրագիր

Մշակեց՝ Անահիտ Մելքոնյանը

«Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի նպատակն է սովորողի մեջ ձևավորել պատասխանատու և գիտակից վարքագիծ, շրջապատի նկատմամբ ուշադիր լինելու, հետազոտելու, խնամելու, պահպանելու, բարեկարգելու կարողությունները, նպաստել հաղորդակցվելու, համագործակցելու, շրջապատող մարկանց նկատմամբ հարգալից լինելու կարողությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը: «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկան սերտորեն կապված է «Իմացումի հրճվանք» ծրագրով նախատեսված մյուս առարկաների հետ: Ծրագիրն ընգրկում է ուսումնական տոնացույցով նախատեսված օրերի թեմաները, որոնք սերտորեն կապված են Իմացումի հրճվանքի մյուս բաղադրիչների հետ: Շարունակել կարդալ “Ես և շրջակա աշխարհը․ հեռավար ոսւուցման ծրագիր”

Posted in 2020-2021ուստարի, Ուսումնական ճամփորդություններ 2020-2021

Պատրաստվում ենք ճամփորդության

2.2 դասարանի սովորղները նախապատրաստվում են ճամփորդության, պատրաստում են ճամփորդական ուսապարկը, վերհիշում ճամփորդութան կանոնները:

Ինեսա Թորոսյան