Posted in Կոմիտասյան օրեր

Կոմիտասյան օրեր ուսումնական նախագիծ

Մասնակիցներ՝ 2.1 դասարանի սովորողներ:
Ժամանակացույց՝ սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 2-ը:

Ունկնդրման փաթեթ

Կոմիտասյան օրեր՝ Կրտսեր դպրոցի երգերի փաթեթ

Նախագծի նպատակը  `Սովորողներին ծանոթացնել Կոմիտասի երգերին, մշակումներին, բանաստեղծություններին:

Խնդիրները

  • Ծանոթացում Կոմիտասի բանաստեղծություններին, երգերին
  • Բանաստեղծությունների, երգերի ընթերցում, բացատրում, քննարկում
  • Երգերի բերանացի ուսուցում, տարածում
  • Զարգացնել սովորողների գրական, երաժշտական ճաշակը, ստեղծագործական հմտությունները, բանավոր խոսքը, մեդիահմտությունները:

Շարունակել կարդալ “Կոմիտասյան օրեր ուսումնական նախագիծ”