Posted in Ուսումնական օրագիր

Հատուկ կարիքով սովորողների հետ պարապմունք Հարավային դպրոց-պարտեզ

Հարավային պարտեզ- դպրոց՝ 3.2 դասարան՝ Աբել Բենսայի, Ադամ Մինասյա, 5-րդ դասարան՝ Ալբերտ Նալբանդյան:

Պարապմունքի նպատակն է՝ հարստացնել բառապաշարը, զարգացնել խոսքը, զարգանել ինքնուրույն մտածելու, արագ կողմնորոշվելու կարողությունը:

Posted in Մարզական պարապմունք, Լողի պարապմունք

Լողի պարապմունք՝ Հարավային դպրոց-պարտեզ 2.2 դասարան

Նախքան լողի պարապմունքը սկսելը՝ սովորողները հանդերձափողվում են , կատարում են նախավարժանք, այնուհետև կատարում են մարզիչի հրահանգները:

Posted in Մարզական պարապմունք

Քայլք Մայր դպրոցից դեպի Հարավային դպրոց-պարտեզ

Մարզական պարապմունքներից քայլքով տեղափոխում 4-րդ, 5-րդ դասարանների սովորողներին Մայր դպրոցից դեպի Հարավային պարտեզ-դպրոց: Քայլքի նպատակն է՝ սովորողներին սովորեցնել ինքնուրույնություն, փողոցն անցնելու անվտանգության կանոնները, միջավայրում վարքի դրսևորման կանոնները, սովորեցնել գիտակցել քայլքի ունեցած դրական ազդեցությունը առողջության վրա, քայլքը ընդունել որպես մարզաձև և կարևորել դրա առկայությունը կյանքում, առօրյայում: