Posted in Մուտքի ճամբար, Ուսումնական ճափորդություն

Ուսումնական ճամփորդություն` Մատենադարան, Կասկադ համալիր` Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոն Հարավային դպրոց-պարտեզ

Այսօր Ընկեր Շամիրամի հետ միասին 4-րդ դասարանի սովորողներին ուղեկցեցինք Մատենադարան<<ազգային հիշողության և զարգացման ամենակարևոր վայրերից մեկը>> ծանոթացնելու
հայ հին ձեռագրերին, միջնադարյան գրքերին, տեղեկանալու <<Որդան կարմիրի>> և մյուս բնական գույների ստեղծման մասին, այցելեցինք նաև Կասկադ համալիրում գտնվող
<<Գաֆէսճեան>> արվեստի կենտրոն:

 

Posted in Մուտքի ճամբար, Վերապատրաստում

Ուսումնական նախագիծ

Հոմանիշները և հականիշները հայոց լեզվում

Մասնակիցներ`4 րդ դասարան

Նախագծի տևողությունը` փետրվարի 1-փետրվարի 7

Նպատակը ` սովորողներին սովորեցնել տարբերել հոմանիշը, հականիշը դրանց նշանակությունը,

Շարունակել կարդալ “Ուսումնական նախագիծ”

Posted in Մուտքի ճամբար, Ուսուցչի լաբորատորիա

Իմ մանկավարժական մոտեցումները

Իմ մանակավարժական մոտեցումները.
1.համագործակցել աշակերտների հետ,

2. տվյալ թեմայի դասին վերաբերող

զարգացնող ուսուցողական խաղեր կիրառել,

3.կարևորել ոչ միայն տեսական գիտելիքները, այլ նաև գործնականում դրանց կիրառությունը,

4. հաճախակի կազմակերպել նպատակային,ուսուցանող շրջագայություններ, ճանապարհորդություններ, զբոսանքներ` պատմական, մշակույթային վայրեր,

5, ուսուցումը, կրթական ծրագիրը կազմելիս կարևորել աշակերտի նախասիրությունները, առաջարկները, պահանջները,թերացումները,

6. ուսուցման ընթացքում կիրառել խրախուսանքի տարբեր ձևեր

7. կազմակերպել  տեսֆիլմերի, տեսանյութերի դիտում, ասմունք

8 առողջ ապրելակերպի. կարևոումը և սերմանումը աշակերտների մեջ, 

9.ստեղծագործելու կարողության զարգացում:

Շարունակել կարդալ “Իմ մանկավարժական մոտեցումները”