Posted in Մանկավարժական աշխատողների ճամբար, Խաղողագործություն և գինեգործություն

Խաղողի տնկարանում

Խաղողի տնկարանում խաղողի նոր տնկիների համալրումը շարունակվում է: Այսօր էլ մենք շարունակցեին խաղողի տնկիներ տնկել, հողով հարստացնել, մեծացնել աղողի թումբը կամ մարգը:Խաղողի տնկիների հողի մեջ տեղափոխելիս կարևոր էր հետևել, որ խաղողի տնկիները իրենց, այսպես ասած, «փոքրիկ մահճակալի մեջ»՝հողով լցված տարայի մեջ, արդեն ունենային արմատներ, որոնք խողի մեջ կմեծանային:

 

Posted in Հեռավար ուսուցում, Մանկավարժական աշխատողների ճամբար

Արտ-միջավայր մեր ձեռքերով

Էմիլի , Էլանա Շահվերդյանները ներկայացնում են իրենց Արտ-միջավայր ընտանեկան առցանց նախագիծը: Նոր գույներ հաղորդելով ընտանեկն միջավայրին՝ դարձնում են փառատոնային հարթակ, նոր կյանք հաղորդում իրերին: