Posted in Հոդված

Առցանց ուսուցման կազմակերպումը «արտակարգ իրավիճակում»

69851712_1176027145939578_5523372142164443136_n «Մխիթար Սբաստացի» կրթահամալիրում առցանց ուսուցումը՝որպես ուսումնական պարապմունքի կազմակերպման ձև, կիրառվել է և շարունակում է կիրառվել:Մինչ այս դասավանդողները աշխատել են հեռավար ուսուցմամբ մի քանի սվորողների հետ, ովքեր բացակայել են երկրից կամ եղել են որոշակի պատճառներ ուսուցումը հեռավար կազմակերպելու համար: Սովոորղը շարունակել է մասնակցել ուսումնական պարապմունքին, հետ չմնալ ծրագրից՝ տարբերությամբ՝ հեռավար ուսուցմաամբ սովորողի հետ աշխատանքները իրականացվել են վիրտուալ միջավայրում,  հաղորդակցումը դասավանդողի հետ ևս կազմակերպվում էր վիրտուալ միջավայրում՝ տեսադասի, էլեկտրոնային կապի միջոցով:

Հեռավար ՝ առցանց, ուսուցման կազմակերպման առաջին փորձն էլ իրականցրեցինք 1.2 դասարանի սովորողների հետ , «Երբ կորոնավիրուսն ու գարունը հանդիպեցին և հանակրծ հայտնվեցին Հայաստանում» ՝ստեղծված իրավաիճակը ստիպեց դադարեցնել ուսումնական պարապմունքները մարտի 2-ից  6-ը: Շարունակել կարդալ “Առցանց ուսուցման կազմակերպումը «արտակարգ իրավիճակում»”