Posted in Հեռավար ուսուցում, Աշխատաժամանակ

Հեռավար ուսուցման ստուգատեսային շաբաթ՝ 16.03-20.03.2020

«Աղայան + Ռոդարի»

«Ձոն» տեխնոլոգիական նախագիծ

Շաբաթվա ընթերցանության նյութեր՝ Ջ. Ռոդարի՝ «Թարս հարցեր»Ղ. Աղայան « Ա՛յ, քեզ շաբաթ»,  «Ամիսներ և չորս եղանակ» Շարունակել կարդալ “Հեռավար ուսուցման ստուգատեսային շաբաթ՝ 16.03-20.03.2020”