Posted in Թարգմանություններ

Թարգմանություն գրաբարից

Աւետարան ըստ Մատթէոսի Գլուխ ԺԱ.

1 Եւ եղեւ իբրեւ կատարեա՛ց Յիսուս զպատուէր երկոտասանից աշակերտացն իւրոց, գնա՛ց անտի քարոզե՛լ եւ ուսուցանե՛լ ի քաղաքս նոցա: 2 Իսկ Յովհաննէս իբրեւ լուաւ ի բանտին զգործսն Շարունակել կարդալ “Թարգմանություն գրաբարից”

Posted in Նախագիծ, Սովորողների ճամբար

Մուտք կրթահամալիր 1-ին դասարան

1-ին դասարնի սովորողների «Մուտք կրթահամալիր» ճամբարի առաջին օրը անցավ շատ հագեցած, սովորողների համար հետաքրքիր, նոր բացահայտումներով, մեծ ոգևորությամբ: Շարունակել կարդալ “Մուտք կրթահամալիր 1-ին դասարան”