Posted in Ուսումնական ճամփորդություններ 2022-2023

Բարձունքի հաղթահարում դեպի Դիդի Կոնդ

Երթուղի՝ Սամվել Հովհաննիսյան, Sport tranzit 35CT131 18 նստատեղ

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 1.1,  1.2 դասարանի սովոորղներ

Վայրը՝Օշական ՝ Դիդի Կոնդ

Ժամկետը՝ Սեպտեմբերի 19-ին, ժամը 09:30-16:00

Պատասխանատու՝ Մարգարիտ Հովնանյան

Օգնական՝ Աննա Կիրակոսյան

Նպատակը՝  Բարձունքի հաղթահարում։ Ուսումնական ճամփորդության ընթացքում միասին նոր միջավայրում քայլելու, միասին լինելու, գործելու, տեղանքը խնամելու,  խոչընդոտները հաղթահարելու, միմյանց օգնելու կարողությունների, հմտությունների ձեռք բերում:

Խնդիրներ՝

  • Թիմային (խմբով) աշխատելու (հանդես գալու) կարողությունների ձևավորում:
  • Ճամփորդական կանոնների, ճամփորդության պատրաստվելու կարողության ձևավորում։
  • Տեղանքը ուսումնասիրելու, անծանոթ միջավայրում կողմնորոշվելու կարողության ձևավորում։
  • Դժվարությունները միասին հաղթահարելու, իրար օգնելու կարողության ձևավորում։

Շարունակել կարդալ “Բարձունքի հաղթահարում դեպի Դիդի Կոնդ”