Posted in 2022-2023ուստարի, Ուսումնական նախագծեր 2022-2023

Կրթական շքերթ․ 2022-2023ուստարի

Կրթական շքերթ

IMG_20220901_092909  Կրթահամալիրի 6 տարեկանների շքերթային քայլքի մեկնարկ՝ տեղաշարժի քարտեզով՝ ժամը 09.30-ից.

Շքերթի մասնակիցներ՝ 6  տարեկաններ, ծնողներ, դասվարներ

Ծրագրում`

10:00-10:45կրթական շքերթ Մարմարյա սրահում

Շքերթի մասնակիցներ՝ 6  տարեկաններ, ծնողներ, դասվարներ Շարունակել կարդալ “Կրթական շքերթ․ 2022-2023ուստարի”