Posted in 2020-2021ուստարի, 2021-2022 ուսումնական ծրագիր

Սովորեցնում են ավագ ընկերները

Հարավային դպրոցի 5.2 դասարանի սովորողները Սովոորղ-սովորեցնող նախագծի շրջանակում այսօր 3.2 դասարանի՝ արդեն բլոգավար սովորողներին սովորեցրին բլոգավարության  նոր հմտություններ, օգնեցին օգտվել Word-ի գործիքաշարից․ սովորեցրին հղում տեղադրել Word -ում, բլոգում աղյուսակ գծել, հղում տեղադրել։