Posted in Ուսումնական նախագծեր 2021-2022

Կոմիտասյան օրեր ուսումնական նախագիծ

Մասնակիցներ՝ 3.2  դասարանի սովորողներ

Ժամկետը՝

Խնդիրներ

  • Ծանոթացում Կոմիտասի բանաստեղծություններին, երգերին
  • Բանաստեղծությունների, երգերի ընթերցում, բացատրում, քննարկում
  • Երգերի բերանացի ուսուցում, տարածում

Նախագծինպատակը  

Սովորողներին ծանոթացնել Կոմիտասի երգերին, մշակումներին, բանաստեղծություններին:

Խնդիրները

Զարգացնել սովորողների գրական, երաժշտական ճաշակը, ստեղծագործական հմտությունները, բանավոր խոսքը, մեդիահմտությունները:

Սպասվելիք արդյունքները Շարունակել կարդալ “Կոմիտասյան օրեր ուսումնական նախագիծ”