Posted in Ուսումնական նախագծեր 2020-2021

Ռոդարիական հնարքներ

Մասնակիցներ՝ 2.2 ջոկատի ճամբարականներ, ընտանիքի անդամներ

Նպատակը՝ Զարգացնել երևակայությունը, ստեղծական միտքը՝ ռոդարիական հնարքները կիրառելով:

Խնդիրներ՝

  • Բանավոր խոսքի զարգացում
  • բանավոր խոսքը շարադրելու կարողության ձևավորում,
  • ընտանիքի անդամների ներգրավվում,
  • ստեղծագործական մտքի զարգացում:

Ընթացքը՝ Սովորողներից յուրաքանչյուրը ընտրում է Ջ. Ռոդարիի և ոչ միայն ,  ստեղծագործություններից մեկը ,կիրառում ռոդարիական հնարքներից որևէ մեկը ընտանիքի անդամների հետ միասին: Շարունակել կարդալ “Ռոդարիական հնարքներ”