Posted in Հեռավար ուսուցում, Ուսումնական նախագծեր 2020-2021

Խնկոյանական օրեր

Մասնակիցներ ՝ 2.2  դասարանի սովորողներ, ընտանիքի անդամներ

Նպատակը՝ Հեռավար ընտանեկան դպրոցում Խնկոյանակն օրեր ուսումնական նախագծի  իրականացում, խնկոյանական ընթերցանության կազմակերպում:

Խնդիրները

 • Ստեղծագործական երևակայության, բանավոր խոսքի, տեխնոլոգիական, մեդիատեխնոլոգիական, բնագիտական,  հմտությունների զարգացում։
 • Բառապաշարի հարստացում, բառարանից օգտվելու կարողւթյան ձևավորում
 • Խնկոյանական նոր ստեղծագործությունների ուսումնասիրում
 • պատկերացում առակի, նշանության մասին:

Շարունակել կարդալ “Խնկոյանական օրեր”

Posted in 2020-2021ուստարի, Հաշվետվություն

Համընդհանուր հարցում. հանրաքվե

Հանրաքվեին մասնակցել են Հարավային դպրոց-պարտեզ 2.2 դասարանի ծնողները ծանոթացել են առցանց, նաև անհատական զրույց-քննարկումների ընթացքում: Քվեարկությանը մասնակցել են  բոլոր ծնողները: Ես, իմ ընտանիքի անդամները,  ևս մասնակցել ենք քվեարկությանը:

Posted in Ուսումնական նախագծեր 2020-2021

Տիեզերք ուսումնական նախագիծ

Մասնակիցներ՝ 2.2 դասարանի սովորողներ

Ժամկետը՝ Հոկտեմբերի 15-ից

Նպատակը՝ Տեղեկություն տալ Երկիր մոլորակի, Արեգակնային համակարգի մասին:

Խնդիրենրը՝

 • Զարգացնել տեղեկույթը կարդալիս գլխավոր միտքը երկրորդականից տարբերակելու կարողությունները
 • Ձևավորել և զարգացնել ունեցած տեղեկույթը ներկայացնելու կարողությունները P. Point ծրագրով
 • Զարգացնել P. Point ծրագրով աշխատելու կարողությունները
 • Զարգացնել խմբում աշխատելու կարողությունները
 • Ձևավորել և զարգացնել դիտարկումներ, դիտումներ, ուսումնասիրություններ կատարելու կարողություններ
 • Ծանոթացնել ավանդապատում ժանրին
 • Զարգացնել ստեղծագործական երևակայությունը

Ընթացքը՝ Ամրապնդել, վերհիշել և Power point  ծրագրով ներկայացնել Արեգակնային համակարգը: Տեղեկություններ գտնել համացանցից: Ոսումնասիրել Երկիր մոլորակը: Տեղեկություններ հավաքել օվկիանոսների, ծովերի մասին: Ներկայացնել 10  ամենահետաքրքիր փաստերը, որոնց հանդիպել ենք աշխատելիս, նյութեր կարդալիս համացանցում: