Posted in Դասարանական ռադիո

«Ուրախ արևներ» տեղեկատվական ռադիո#25

«Ուրախ արևներ» տեղեկատվական ռադիոյի եթերում զրույց-շրջայց է դեպի Պարսկաստան: Ռադիոհաղորդավար Լիլի Թորոսյանը , իր տատիկը՝ Անահիտ Խուդավերդյանը, պատմում են Պարսկաստանի մասին, խոսում  պարսկերեն, սովորեցնում են պարսկերեն: Լիլին ռադիոնյութ պատրաստելիս սովորոել է պարսկերեն արտահայտություններ, բառեր, դուք էլ լսե՛ք և սովորե՛ք: