Posted in Ուսումնական նախագծեր 2019-2020

Մարզական ստուգատեսային քայլք

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 1.2, 3.2 դասարանի սովորողներ

Ժամկետը՝ Հունվարի

Նպատակը՝ մասնակցություն մարզական ստուգատեսին, քայլի ժամանակ թիմային աշխատելու, ճանապարհային կանոններին տիրապետելու հմտությունների ձեռքբերում:

Վայրը՝ Մայր դպրոց

 Նկարագրություն՝  1.2, 3.2  դասարանի սովորողները Հարավային դպրոցից քայլքով կգնան Մայր դպրոց մասնակցելու գիմնաստիկայի պարապմունքին: Քայլքի ժամանակ սովորողներըմիաժամանակ ուսումնասիրում են միջավայրը, դպրոցը, պատմում, նկարագրում դպրոցումը, Մայր դպրոց տանող ճանապարհները: Գիմնաստիկայի պարապմունքը անցկացնելու է Ռոզա Գսպոյանը: Պարապմունքի ժամանակ ավագ սեբաստացիները կօգնեն կրստսեր սեբաստացիներին մարմնամարզական վարժություններ կատարել, կսովորեցնեն:

Արդյունքների ամփոփում՝