Posted in Սովորողների ճամբար, Դիջիթեք

Ամանորյա մեդիաբացիկներ

Սովորողները paint  նկարչական ծրագրով ստեղծել են  ամանորյա մեդիաբացիկներ՝

Հրայր Մալեք Դանղյանի ամանորյա մեդիաբացիկները՝

Էմիլի  Շահվերդյան Շարունակել կարդալ “Ամանորյա մեդիաբացիկներ”