Posted in 2022-2023ուստարի, Աշխատաժամանակ

Աշխատանքային նախագիծ․06․02-10․02․2023

Ուսումնական նախագծեր՝

Կարդում ենք Թումանյան

Հեռավար ուսուցում

Շաբաթվա ընթերցանության նյութեր՝ հեքիաթախաղ՝ «Անխելք մարդը», «Ամպն ու սարը»Հովհ. Թումանյան  բանաստեղծությունները:

Մայրենի՝ Հովհ. Թումանյանի «Անխելք մարդը», հեքիաթախաղի ներկայացում, բանաստեղծությունների բերանացի ընթերցում։ Ամփոփում, քննարկում հարցերի միջոցով:

Լեզվագործունեություն՝ բառուսուցում քամի, ընկեր բառերի մուտքագրում, հեքիաթի մեզ ծանոթ բառերի դուրս գրում, դրանցով նախադասության կազմում:

Մաթեմատիկա- բանավոր համրանք 1-100, առաջ-հետ, վերհիում ենք նախորդող, հաջորդող, կենտ, զույգ թվեր, միանիշ, երկնիշ թվեր: Գումարում հանում 10-20-ի սահմանում: Խնդիրների կազմում, լուծում:

Ընտրությամբ գործունեություն՝ բանավոր մաթեմատիկա Շարունակել կարդալ “Աշխատանքային նախագիծ․06․02-10․02․2023”

Posted in Հեռավար ուսուցում 2022-2023

Հեռավար ուսուցում․ փետրվար

Ուսումնական նախագծեր՝

Կարդում ենք Թումանյան

Շաբաթվա ընթերցանության նյութեր՝ հեքիաթախաղ՝ «Անխելք մարդը», «Ամպն ու սարը»Հովհ. Թումանյան  բանաստեղծությունները:

Կարդա Թումանյանի հեքիաթները և սովորի՛ր բանաստեղծություննրեը։ Պատրաստի՛ր տեսանյութ կամ ներկայացրու հեքիաթախաղի թատերական ներկայացում։

Լեզվագործունեություն՝ բառուսուցում քամի, ընկեր բառերի մուտքագրում, հեքիաթի մեզ ծանոթ բառերի դուրս գրում, դրանցով նախադասության կազմում:

Մաթեմատիկա- բանավոր համրանք 1-100, առաջ-հետ, վերհիում ենք նախորդող, հաջորդող, կենտ, զույգ թվեր, միանիշ, երկնիշ թվեր: Գումարում հանում 10-20-ի սահմանում: Խնդիրների կազմում, լուծում: Շարունակել կարդալ “Հեռավար ուսուցում․ փետրվար”