Posted in Աշխատաժամանակ

Անհատական աշխատաժամանակ

Միջավայրի խնամք՝

  • պարտիզապուրակային աշխատանքներ,
  • բակային աշխատանքներ
  • հեծանվային ճանապարհի բարեկարգում,
  • ոռոգման աշխատանքներ:

Դասվարի/դասարանի բլոգների պատրատությունը նոր ուսումնական տարվան

Կաբինետների մաքրություն, միջավայրի ձևավորման, թարմացման նախագծեր: