Posted in Հայոց լեզվի ֆլեշմոբ

Հայոց լեզվի հունվարյան ֆլեշմոբ

1Եթե տառերը ճիշտ դասավորես, կգտնես քեզ ծանոթ բառեր:

որՆ իրատ

մեռձ

նյուձ

թփլաի

2.Գտի՛ր թաքնված բառերը։ Շարունակել կարդալ “Հայոց լեզվի հունվարյան ֆլեշմոբ”