Posted in 2022-2023ուստարի, Ուսումնական ճամփորդություններ 2022-2023, Ուսումնական նախագծեր 2022-2023

Խաղողաքաղից մինչև խաղողի գինու արարում․ ուսումնական ճամփորդություն

Մասնակիցներ՝

Ժամկետը՝

Վայրը՝

Նպատակը՝ մասնակցել Արմավիրի մարզի գյուղում պաղողաքաղի։ Խաղողի և գինու դպրոցում մասնակցել մեր քաղած խաղողի արարման գործընթացին։

Խնդիրները՝

  • սովորել աշխատել խաղողաքաղի գործիքներով՝ մկրտաներով,
  • սովորել քաղել խաղողը,
  • խմբային աշխատելու կարողության ձևավորում,
  • համագործակցելու, միմյանց սովորեցնելու կարողության, հմտության ձևավորում։

Նկարագրությունը՝ 1․2, 3․2 դասարանի սովորողների հետ Արմավիրի մարզում կմասնակցենք խաղողաքաղի։ Ուսումնասիրենք տարածքը, խաղողի այգիները։ Խաղողը կտանենք Խաղողի և գինու դպրոց, կծանոթանանաք սարքավորումների աշխատանքին, միասին կփորձենք խաղողի ողկույզները առանձնացնել հատուկ սարքի միջոցով, կսպասենք մինչջ շշլացման փուլին։ Շարունակել կարդալ “Խաղողաքաղից մինչև խաղողի գինու արարում․ ուսումնական ճամփորդություն”

Posted in 2022-2023ուստարի, Ուսումնական ճամփորդություններ 2022-2023

Դիդի Կոնդի բարձունքի հաղթահարում

Հարավային դպրոցի 1․2 դասարանի սովորողները հաղթահարեցին Դիդի Կոնդի բարձունքը։ Մեր առաջին կանգառը Օշականում էր ՝ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում։ Շրջեցինք, տառերի պուրակում գտանք սովորողների անվանատառերը։ Նախաճաշելուց հետո սկսեցինք հաղթահարել բարձունքը։ Բարձունքին սեբաստացիները երեգեցին, բերանացի ասացին իրենց սովորած բանաստեղծությունները։ Բարձունքը հաղթահարելուց հետո հանգստացանաք Աշտարակի ջրաղացում։ Խաղացինք մարզական խաղեր, սնվեցինք և հանրօգուտ աշխատանք կատարելուց հետո , ավարտեցինք մեր ճամփորդությունը։

Ռադիոնյութ՝ Ճամփորդապատում

Պատրաստվում ենք ճամփորդել

Ճամփորդական տպավորություններով կիսվում են սովորողները՝

Արեն Գալստյանը՝

Արթուր Սահակյան՝

Posted in Ուսումնական ճամփորդություններ 2022-2023

Բարձունքի հաղթահարում դեպի Դիդի Կոնդ

Երթուղի՝ Սամվել Հովհաննիսյան, Sport tranzit 35CT131 18 նստատեղ

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 1.1,  1.2 դասարանի սովոորղներ

Վայրը՝Օշական ՝ Դիդի Կոնդ

Ժամկետը՝ Սեպտեմբերի 19-ին, ժամը 09:30-16:00

Պատասխանատու՝ Մարգարիտ Հովնանյան

Օգնական՝ Աննա Կիրակոսյան

Նպատակը՝  Բարձունքի հաղթահարում։ Ուսումնական ճամփորդության ընթացքում միասին նոր միջավայրում քայլելու, միասին լինելու, գործելու, տեղանքը խնամելու,  խոչընդոտները հաղթահարելու, միմյանց օգնելու կարողությունների, հմտությունների ձեռք բերում:

Խնդիրներ՝

  • Թիմային (խմբով) աշխատելու (հանդես գալու) կարողությունների ձևավորում:
  • Ճամփորդական կանոնների, ճամփորդության պատրաստվելու կարողության ձևավորում։
  • Տեղանքը ուսումնասիրելու, անծանոթ միջավայրում կողմնորոշվելու կարողության ձևավորում։
  • Դժվարությունները միասին հաղթահարելու, իրար օգնելու կարողության ձևավորում։

Շարունակել կարդալ “Բարձունքի հաղթահարում դեպի Դիդի Կոնդ”

Posted in Ուսումնական ճամփորդություններ 2022-2023

Ուսումնական ճամփորդություններ 2022-2023 ուստարում

Սեպտեմբեր՝
Բարձունքի հաղթահարում՝ Օշական․ Դիդի Կոնդ
Հոկտեմբեր
Աշտարակի ջրաղաց, սուրբ Սարգիս եկեղեցու բարձունք
Նոյեմբեր
Բուսաբանական այգի

Շարունակել կարդալ “Ուսումնական ճամփորդություններ 2022-2023 ուստարում”