Posted in Մեդիակրթություն

Թարգմանություն Գրաբարից

≪Արջ և մրջիւն≫ (Մ. Գոշ ≪Արջը և մրջյունը≫ առակից հատված )

Զբոյն մրջեան արջ փորէր, և լեզուաւ ժողովէր և ուտէր: Եւ  հնարի մրջիւն սատակել զնա. Երթա առ պիծակ և զոռեխ և մժեխ և շանաճանճ և բրէտ, և առ նմանս սոցին, և աղաչէ օգնել իբր ազգայինք: Ցաւակցեն՝ հարկանեն զաչս և զլսելիս արջուն, և հարկանէ գլուխ զքարի: Եւ ի սաստկութենէ ցաւոց՝ զբերան բացեալ գոչէր:

Հիշի՛ր՝ գրաբարում ոյ կարդացվում է ույ,  ու-ն Շարունակել կարդալ “Թարգմանություն Գրաբարից”

Posted in Մեդիակրթություն, Ուսումնական պարապմունք

Մայրենի 6-րդ դասարան

Մարտի 4-8

 

Անահտական պարապմունքի առաջադրանքներ 

Մարտի 4-8 

Երկուշաբթի՝ Մարտի4, Երեքշաբթի՝Մարտի 5, Չորեքշաբթի՝Մարտի6, Հինգշաբթի՝Մարտի 7, Ուրբաթ՝Մարտի8