Posted in Հաշվետվություն

Ամառային ճամբար հուլիսի 15-19 հաշվետվություն

Ամառային ճամբար հուլիսի 15-19

Ամառային ճամբար` օր առաջին

Ամառային ճամբար՝ օր երկրորդ

Ճամբարային երրորդ օր

Փառատոնային ճամբար

Ճամբարային հինգերորդ օր

Posted in Հաշվետվություն

2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային հաշվետվություն

Հունվար`

Փետրվար`

Մարզական պարապմունքներ

ուսումնական օրագիր՝ երկարացված օրվա պարապմունք 1, 2, 3, 4, 5, 6 , պարապմունք հատուկ կարիքով սովորողների հետ 1, 2  3 4  5 6  7 8 9 , պարապմունք նոր ընդունված սովորողների հետ 1,  ուսումնական պարապմունքներ 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ուսումնական ժամերգություն, ուսումնական ագարակ:

Ուսումնական ճամփորդություն

Մարտ՝

Մարզական պարապմունքներ

Ուսումնական ճամփորդություն

Նախագիծ՝

Մանկավարժական աշխատողների ճամբար

Ապրիլ՝

Նախագիծ

Ուսումնական ճամփորդություն

Ապրիլ ամսվա հաշվետվություն

Մայիս՝

  • Լողուսուցում 1, 2,
  • Հեծանվասպորտ 1, 2, 3, 4, 5, 
  • Ուսումնական ագարակ 1, 2
  • Պարապմունք հատուկ կարիքով սովորողների հետ՝ բակային պլեներ

Նախագիծեր

Ուսումնական ճամորդություններ

Մայիսյան  ամենամյա 14-րդ ստեղծագործական հավաք

Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում

Սովորողների ամառային ճամբար

4-րդ դասարանի մարզական ստուգատես՝ տրիաթլոն:

2019 ուսումնական տարվա  մայրենիի դասավանդման աշխատանքային հաշվետվություն

Posted in Հաշվետվություն

Մայրենի 6-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջանուկ իրականացրած նախագծերն են՝

Թարգմանություն գրաբարից, ռուսերենից

Նպատակը՝զարգացնել օտար բառերը, նախադասությունները մայրենի լեզվով վերարտադրելու կարողությունը, օտար բառերի հայերեն համարժեքը բառարանով գտնելու իմացությունը: Գրաբարից թարգմանությունների միջոցով  տարբերակել մայրենի լեզվի բառերի իմաստները՝ գրաբարով, արևելահայերենով, միևնույն բառը գործածել տարբեր լեզուներում՝ աշխարհաբարում, գրաբարում տարբեր իմաստներով, գրաբարի ուղղագրության իմացություն:

Նպատակը՝ խմբային աշխատանք կատարելու հմտությունների զարգացում, ուսումնական շաբաթվա ուսումնական նյութի ամփոփում, վերհիշում, ամրապնդում:

Նպատակը՝ սովորողների մոտ ձևավորել գրական, գեղարվեստական ստեղծագործությունը վերլուծելու, տվյալ գործի մասին մտքեր, կարծիքներ արտահայտելու կարողություն, կարդացածը վերարտադրելու կարողություն:

Նպատակ՝ թույլ տալ սովորողներին զարգացնել իրենց հետաքրքրությունները և նախասիրությունները:

Նպատակը՝սովորողները, լեզվական առաջադրանքներ կատարելով ավելի են ամրապնդում Հայոց լեզուն: Սովորողների համար գործնական աշխատանքի միջոցով  տվյալ ուսումնական նյութի գործնական կիրառությունը:

Սովորողների մայրենիի հաշվետվությունները՝

Posted in Հաշվետվություն

Հավաքից հավաք հաշվետվություն

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Հարավային դպրոց-պարտեզում աշխատանաի եմ անցել 01.02.2019 թվականից՝ որպես ուսուցչի օգնական: Այս աշխատանքային ամիսների ընթացքում իրականցրել եմ հետևյալ նախագծերը՝ Ուսումնական ագարակ, Հեծանվային արշավ, Էկոքայլք և լողուսուցում, Բակային պլեներ, հեծանվային մրցարշավ, Կրթական փոխանակումների նախագիծ, անցկացրել եմ մարզական և ուսումնական պարապմունքներ, մասնակցել և կազմակերպել ուսումնական ճամփորդություններ:

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Միջին դպրոցի 6-5 դասարանում սկսել եմ դասավանդել Մայրենի 2019 թվականի մարտի 4-ից:  Աշխատանքային ամիսների ընթացքում Մայրենիի դասավանդումը իրականցրել ենք հետևյաալ ուսումնական  նախագծերով՝ Թարգմանություններ, Խաղ վիկտորինա, Ընթերցարան, Նախագծային գործունեություն, Լեզվական գործունեություն,  Անհատական ուսուցում:

Posted in Հաշվետվություն

Ապրիլ ամսվա հաշվետվություն