Design a site like this with WordPress.com
Get started
Posted in Լեզվական գործունեություն

Մայրենի 6-րդ դասարան 10.05.2019

Հայոց լեզվի գրքից կատարել հետևյալ առաջադրանքները՝

265.10,05

265.10,05

265.10,05270-.10.05.jpg

270-.10.05-1.jpg

270-.10.05-2.jpg

270-.10.05-3.jpg

270-.10.05-4.jpg

280

Լրացուցիչ կրթություն

Կատարել 277 առաջադրանքը

280-1.jpg

Գործնական քերականություն

 • Գրի՛ր՝ յուրաքանչյուր նախադասության  մեջ գործողություն կատարողն ո՞վ է, (ովքե՞ր են) և ընդգծի՛ր այն բառը, որը հուշեց:

Օրինակ՝ Վերջերս  այնտեղ հյուր հաճախ եք գնում:  — Դուք:
Երկու հարյուր կիլոմետր կտրել. եկել եմ, որ մի բան հարցնեմ:

Ծաղկած ճյուղը քո այգու եղրևանուց եu կտրել:

Շան վզին փոքրիկ ռադիոընդունիչ էր ամրացրել:

Անձավում ճանճի մեծության թռչուններ տեսանք: Հետաքրքիր բան եք մտածել:

Մեզ ամեն տարի այցելում են:

 

 

Posted in Լեզվական գործունեություն

Մայրենի 6-րդ դասարան 03.05.2019

 • Ուրբաթ՝ Լեզվական գործունեություն՝ Հայոց լեզու դասագրքից կատարել 272, 273, 274, 275, 264, 265, 266 առաջադրանքները

hayoc-lezu-6 (1)

hayoc-lezu-6 (1)Լրացուցիչ կրթություն

Կատարել Հայոց լեզվի դասագրքից 266, 267 առաջադրանքները:

Գործնական քերականություն

Տրված գոյականներից ի՞նչ անել կամ ի՞նչ լինել  հարցին պատասխանող բառեր (բայեր) կազմի՛ր և բայ կազմող մասնիկներն ընդգծիր:
ա) Ամպ, ծաղիկ, վար, կար, սուգ, երգ, ժողով, օճառ:
բ) Գող, վախ, քար, մահ, մանուկ, Էջ (իջ), մայր:

Արդյունքներ

 

Posted in Լեզվական գործունեություն

Մայրենի 6-րդ դասարան 25.04.2019

Հինգշաբթի՝ Լեզվական գործունեություն

Գործնական քերականություն

 1. Ընդգծված բառերն ի՞նչ հարցի են պատասխանում և ի՞նչ են ցույց տալիս:

Ծանր առարկա, կանաչ արտ, բարձր տանիք, գունավոր նկար, բարակ ժապավեն, նեղ ճանապարհ, պղտոր գետ:

2.Նախադասություններում գործողություն կատարողի անունը չկա. գտի՛ր՝ մե՞կն է, թե՞ մեկից ավելի (եզակի՞ է, թե՞ հոգնակի):

Զարմացա: Տեսանք: Փնտրում ես: Վազում եք: Կտա: Կհասնեն: Մոտեցան: Պարզեց: Խոսեցի: Խոստովանեցինք:

3. Հականիշները (հակաոակ իմաստ ունեցող բառերը) գտի՛ր և զույգ-զույգ գրի’ր:

Միշտ. անարատ, ոչնչացնել, արատավոր, բացահայտ. թույլ. վերջին. Համաձայնել. հանգստանալ. գտնել. երբեք. Հավաքել, աջ. արթուն.քնած, հրաժարվել. առաջին, գաղտնի, ամուր, աշխատել,  կորցնել, ստեղծել, վատնել, Մերժել, ձախ:

4.Գրի՛ր՝ յուրաքանչյուր նախադասության  մեջ գործողություն կատարողն ո՞վ է, (ովքե՞ր են) և ընդգծի՛ր այն բառը, որը հուշեց:

Օրինակ՝ Վերջերս  այնտեղ հյուր հաճախ եք գնում:  — Դուք:
Երկու հարյուր կիլոմետր կտրել. եկել եմ, որ մի բան հարցնեմ:

Ծաղկած ճյուղը քո այգու եղրևանուց եu կտրել:

Շան վզին փոքրիկ ռադիոընդունիչ էր ամրացրել:

Անձավում ճանճի մեծության թռչուններ տեսանք: Հետաքրքիր բան եք մտածել:

Մեզ ամեն տարի այցելում են:

Հայոց լեզվի դասագրքից կատարել՝ 259, 261, 262, 263

259 Յուրաքանչյուր բառախմբի մեջ տրված բայն այնպես ձևափոխի՛ր

հայոց լեզու

Լրացուցիչ կրթություն

Գրե՛լ տրված բայերի դիմավոր ձևերը և գործածել նախադասության մեջ՝ խաղալ, երգել, պարել, կարդալ, փախչել, փնտրել, հասնել, մոռանալ:

Կատարել 264, 265 առաջադրանքները:

Արդյունքներ

Posted in Լեզվական գործունեություն

Մայրենի 6-րդ դասարան19.04.2019

 • Ուրբաթ՝ Լեզվական գործունեություն՝ կատարել Հայոց լեզու դասագրքից 255, 256, 257, 258 առաջադրանքները և գործնական քերաքկանությունը:

hayoc-lezu-6 (1)

Գործնական քերաքանություն

 • Ա և Բ խմբի բառերի տարբերությունը գտի’ր (ի՞նչ են ցույց տալիս. ի՞նչ հարցհրի են պատասխա­նում ) ու գրիր:

Ա. Տղա. թանաք, խրճիթ, արգելք, աղջիկ, բաժակ, բանալի, տատիկ. ուսուցիչ. թռչուն. հեղեղ. մարդիկ. կանայք. դերձակ:

Բ. Հնձում են. խաղում էինք, լուսավորում ես, կտցահարեց, վազում էիք, թակում եմ, հեղեղ է, խռնվում են, շփոթեցի, բացել եք:

 • Հականիշները (հակառակ իմաստ ունեցող բառերը) գտի՛ր և զույգ-զույգ գրի՛ր:

Միշտ. անարատ, ոչնչացնել, արատավոր, բացահայտ. թույլ. վերջին. Համաձայնել. հանգստանալ. գտնել. երբեք. Հավաքել, աջ. արթուն.քնած, հրաժարվել. առաջին, գաղտնի, ամուր, աշխատել,  կորցնել, ստեղծել, վատնել, Մերժել, ձախ:

Լրացուցիչ կրթություն

1.Շարունակի՛ր (հարցերին պատասխանելով՝ գրավոր պատմի՛ր):

Մի օր ճամփա ընկանք ու գնացինք աշխարհ տեսնելու: Գնացինք. գնացինք. շատ թե քիչ. մեր իմացած ու չիմացած երկրներն անցանք, սարերն անցանք, ծովերն անցանք, անապատն անցանք, մեկ էլ դեմներս մի գունավոր քաղաք փռվեց: Որ մտանք, զարմանքից բերաններս բաց մնաց: Քաղա՛ք. դու քաղա’ք. ոչ մի բան միագույն չէր:

Տներն ինչի՞ց էին կառուցված: Ծառերը. թփերն ու ծաղիկներն ինչպիսին էին: Կենդանիներն ինչպիսի՞ն էին: Ինչպիսի՞ քաղաք էր: Ինչի՞ց էր քաղաքն այդպիսին դարձել: Մարդիկ ի՞նչ տեսք ունեին. Ինչպիսի՞ն էին. Ինչո՞վ էին զբաղվում: Ձեզ ինչպե՚՞ս ընդունեցին: Ի՞նչ արեցիք այդտեղ:

2.Կարդալ Ղ. Աղայանի պատմվածքներից մեկը և կատարել առաջադրանքները:

 • Մի քանի նախադասությամբ գրել՝ ինչի՞ մասին էր ձեր կարդացած պատմվածքը:
 • Նկարագրե՛լ կերպարներին: Ո՞ւմ կուզեիք նմանվել, ինչո՞ւ:
 • Գրե՛ք ինչպես ավարտվեց պատմվածքը և ինչպե՞ս դուք կավարտեիք, եթե դուք լինեիք հեղինակը:
Posted in Լեզվական գործունեություն

Լեզվական գործունեություն

 • Լեզվական գործունեություն՝ կատարել 252-254 առաջաադրանքները, 253 առաջադրանքը կատարել, կարդալ մինչև Բայը,  սովորել:

hayoc-lezu-6 (2)

hayoc-lezu-6 (2)

Լրացուցիչ կրթություն՝

Կատարե 255, 256 առաջադրանքները:

Արդյունքներ՝

Գոռ Մնացականյան

Արարատ Ոսկանյան

Տիգրան Գրիգորյան

Posted in Լեզվական գործունեություն

Մայրենի 6-րդ դասարան 20.03.2019

Չորեքշաբթի՝

 1. Լեզվական գործունեություն՝ առաջադրանքներ՝ 239, 240, 241, 242, 243:
 2. Գտի՛ր ս հոդի կիրառության սխալները և ուղղի՛ր:
 • Գիրքս կորցրել եմ:
 • Աշխատանքդ բավականին լավ է ստացվել:
 • Ես որոշեցի իմ հանգիստս անցկացնել ծովափին:
 • Աշնանը այգումտ հասունանում են քաղցրահամ դեղձենին, խնձորենին:
 • Քո եղբայրդ լավ լողորդ է:

 

Լրացուցիչ կրթություն՝ առաջադրանքներ՝ 245, 246

Լեզվական  առաջադրանքներ  20.03.2019

 1. Սեդա Մարգարյան
 2. Մելիք Ադամյան
 3. Մարկ Հովհաննիսյան
 4. Արարատ Ոսկանյան
 5. Արման Գևորգյան
 6. Արինա Ազնաուրյան
 7. Սաթենիկ Մանուկյան
 8. Գոռ Մնացականյան
 9. Լուիզա Եղիազարյան
 10. Նանե Ժամհարյան

 

Posted in Լեզվական գործունեություն

Մայրենի 6-րդ դասարան15.03.2019

 • Ուրբաթ  15.03.2019
 1. Լեզվական գործունեություն՝ առաջադրանքներ՝ 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237:
 2.  Ե. Չարենցի բանաստեղծություններից  որևէ մեկը սովորել անգի՛ր:(հարցնելու եմ Հինգշաբթի 21.03.2019):

Լրացուցիչ կրթություն

 • Քո ցանկությամբ ընտրի՛ր  Ե. Չարենցի որևէ բանաստեղծություն, վերլուծի՛ր, գրի՛ր քո կարծիքը՝ ինչո՞ւ ես ընտրել այդ բանաստեղծությունը:
 • Փորձի՛ր այդ բանաստեղծության օրինակով հորինել փոքրիկ պատմություն:

Լեզվական գործունեության առաջադրանքներ 15.03.2019

 1. Գոռ Մնացականյան
 2. Լուիզա Եղիազարյան
 3. Սաթենիկ մանուկյան
 4. Արարատ Ոսկանյան
 5. Արման Գևորգյան
 6. Մարկ Հովհաննիսյան
 7. Կարեն Մարգարյան
 8. Տիգրան Գրիգորյան
 9. Մելք Ադամյան
 10. Արարատ Ոսկանյան
Posted in Ուսումնական նախագծեր, Լեզվական գործունեություն

Լեզվական գործունեություն

Մասնակիցներ՝ 6-5 դասարանի սովորողներ

Ժամկետը՝ Ուսումնական երրորդ շրջանի յուրաքանչյուր ուրբաթ

Նպատակը՝սովորողները, լեզվական առաջադրանքներ կատարելով ավելի են ամրապնդում Հայոց լեզուն: Սովորողների համար գործնական աշխատանքի միջոցով  տվյալ ուսումնական նյութի գործնական կիրառությունը:

Ընթացքը՝ Ուսումնական երրորդ շրջանի յուրաքանչյուր ուրբաթ սովորողները Հայոց լեզու դասագրքից կատարում են լեզվական առաջադրանքներ: