Posted in Լեզվական գործունեություն

Մայրենի 6-րդ դասարան 10.05.2019

Հայոց լեզվի գրքից կատարել հետևյալ առաջադրանքները՝

265.10,05

265.10,05

265.10,05270-.10.05.jpg

270-.10.05-1.jpg

270-.10.05-2.jpg

270-.10.05-3.jpg

270-.10.05-4.jpg

280

Լրացուցիչ կրթություն

Կատարել 277 առաջադրանքը

280-1.jpg

Գործնական քերականություն

  • Գրի՛ր՝ յուրաքանչյուր նախադասության  մեջ գործողություն կատարողն ո՞վ է, (ովքե՞ր են) և ընդգծի՛ր այն բառը, որը հուշեց:

Օրինակ՝ Վերջերս  այնտեղ հյուր հաճախ եք գնում:  — Դուք:
Երկու հարյուր կիլոմետր կտրել. եկել եմ, որ մի բան հարցնեմ:

Ծաղկած ճյուղը քո այգու եղրևանուց եu կտրել:

Շան վզին փոքրիկ ռադիոընդունիչ էր ամրացրել:

Անձավում ճանճի մեծության թռչուններ տեսանք: Հետաքրքիր բան եք մտածել:

Մեզ ամեն տարի այցելում են:

 

 

Posted in Լեզվական գործունեություն

Մայրենի 6-րդ դասարան 03.05.2019

  • Ուրբաթ՝ Լեզվական գործունեություն՝ Հայոց լեզու դասագրքից կատարել 272, 273, 274, 275, 264, 265, 266 առաջադրանքները

hayoc-lezu-6 (1)

hayoc-lezu-6 (1)Լրացուցիչ կրթություն

Կատարել Հայոց լեզվի դասագրքից 266, 267 առաջադրանքները:

Գործնական քերականություն

Տրված գոյականներից ի՞նչ անել կամ ի՞նչ լինել  հարցին պատասխանող բառեր (բայեր) կազմի՛ր և բայ կազմող մասնիկներն ընդգծիր:
ա) Ամպ, ծաղիկ, վար, կար, սուգ, երգ, ժողով, օճառ:
բ) Գող, վախ, քար, մահ, մանուկ, Էջ (իջ), մայր:

Արդյունքներ

 

Posted in Լեզվական գործունեություն

Մայրենի 6-րդ դասարան 25.04.2019

Հինգշաբթի՝ Լեզվական գործունեություն

Գործնական քերականություն

  1. Ընդգծված բառերն ի՞նչ հարցի են պատասխանում և ի՞նչ են ցույց տալիս:

Ծանր առարկա, կանաչ արտ, բարձր տանիք, գունավոր նկար, բարակ ժապավեն, նեղ ճանապարհ, պղտոր գետ:

2.Նախադասություններում գործողություն կատարողի անունը չկա. գտի՛ր՝ մե՞կն է, թե՞ մեկից ավելի (եզակի՞ է, թե՞ հոգնակի):

Զարմացա: Տեսանք: Փնտրում ես: Վազում եք: Կտա: Կհասնեն: Մոտեցան: Պարզեց: Խոսեցի: Խոստովանեցինք:

3. Հականիշները (հակաոակ իմաստ ունեցող բառերը) գտի՛ր և զույգ-զույգ գրի’ր:

Միշտ. անարատ, ոչնչացնել, արատավոր, բացահայտ. թույլ. վերջին. Համաձայնել. հանգստանալ. գտնել. երբեք. Հավաքել, աջ. արթուն.քնած, հրաժարվել. առաջին, գաղտնի, ամուր, աշխատել,  կորցնել, ստեղծել, վատնել, Մերժել, ձախ:

4.Գրի՛ր՝ յուրաքանչյուր նախադասության  մեջ գործողություն կատարողն ո՞վ է, (ովքե՞ր են) և ընդգծի՛ր այն բառը, որը հուշեց:

Օրինակ՝ Վերջերս  այնտեղ հյուր հաճախ եք գնում:  — Դուք:
Երկու հարյուր կիլոմետր կտրել. եկել եմ, որ մի բան հարցնեմ:

Ծաղկած ճյուղը քո այգու եղրևանուց եu կտրել:

Շան վզին փոքրիկ ռադիոընդունիչ էր ամրացրել:

Անձավում ճանճի մեծության թռչուններ տեսանք: Հետաքրքիր բան եք մտածել:

Մեզ ամեն տարի այցելում են:

Հայոց լեզվի դասագրքից կատարել՝ 259, 261, 262, 263

259 Յուրաքանչյուր բառախմբի մեջ տրված բայն այնպես ձևափոխի՛ր

հայոց լեզու

Լրացուցիչ կրթություն

Գրե՛լ տրված բայերի դիմավոր ձևերը և գործածել նախադասության մեջ՝ խաղալ, երգել, պարել, կարդալ, փախչել, փնտրել, հասնել, մոռանալ:

Կատարել 264, 265 առաջադրանքները:

Արդյունքներ

Posted in Լեզվական գործունեություն

Մայրենի 6-րդ դասարան19.04.2019

  • Ուրբաթ՝ Լեզվական գործունեություն՝ կատարել Հայոց լեզու դասագրքից 255, 256, 257, 258 առաջադրանքները և գործնական քերաքկանությունը:

hayoc-lezu-6 (1)

Գործնական քերաքանություն

  • Ա և Բ խմբի բառերի տարբերությունը գտի’ր (ի՞նչ են ցույց տալիս. ի՞նչ հարցհրի են պատասխա­նում ) ու գրիր:

Ա. Տղա. թանաք, խրճիթ, արգելք, աղջիկ, բաժակ, բանալի, տատիկ. ուսուցիչ. թռչուն. հեղեղ. մարդիկ. կանայք. դերձակ:

Բ. Հնձում են. խաղում էինք, լուսավորում ես, կտցահարեց, վազում էիք, թակում եմ, հեղեղ է, խռնվում են, շփոթեցի, բացել եք:

  • Հականիշները (հակառակ իմաստ ունեցող բառերը) գտի՛ր և զույգ-զույգ գրի՛ր:

Միշտ. անարատ, ոչնչացնել, արատավոր, բացահայտ. թույլ. վերջին. Համաձայնել. հանգստանալ. գտնել. երբեք. Հավաքել, աջ. արթուն.քնած, հրաժարվել. առաջին, գաղտնի, ամուր, աշխատել,  կորցնել, ստեղծել, վատնել, Մերժել, ձախ:

Լրացուցիչ կրթություն

1.Շարունակի՛ր (հարցերին պատասխանելով՝ գրավոր պատմի՛ր):

Մի օր ճամփա ընկանք ու գնացինք աշխարհ տեսնելու: Գնացինք. գնացինք. շատ թե քիչ. մեր իմացած ու չիմացած երկրներն անցանք, սարերն անցանք, ծովերն անցանք, անապատն անցանք, մեկ էլ դեմներս մի գունավոր քաղաք փռվեց: Որ մտանք, զարմանքից բերաններս բաց մնաց: Քաղա՛ք. դու քաղա’ք. ոչ մի բան միագույն չէր:

Տներն ինչի՞ց էին կառուցված: Ծառերը. թփերն ու ծաղիկներն ինչպիսին էին: Կենդանիներն ինչպիսի՞ն էին: Ինչպիսի՞ քաղաք էր: Ինչի՞ց էր քաղաքն այդպիսին դարձել: Մարդիկ ի՞նչ տեսք ունեին. Ինչպիսի՞ն էին. Ինչո՞վ էին զբաղվում: Ձեզ ինչպե՚՞ս ընդունեցին: Ի՞նչ արեցիք այդտեղ:

2.Կարդալ Ղ. Աղայանի պատմվածքներից մեկը և կատարել առաջադրանքները:

  • Մի քանի նախադասությամբ գրել՝ ինչի՞ մասին էր ձեր կարդացած պատմվածքը:
  • Նկարագրե՛լ կերպարներին: Ո՞ւմ կուզեիք նմանվել, ինչո՞ւ:
  • Գրե՛ք ինչպես ավարտվեց պատմվածքը և ինչպե՞ս դուք կավարտեիք, եթե դուք լինեիք հեղինակը:
Posted in Լեզվական գործունեություն

Լեզվական գործունեություն

  • Լեզվական գործունեություն՝ կատարել 252-254 առաջաադրանքները, 253 առաջադրանքը կատարել, կարդալ մինչև Բայը,  սովորել:

hayoc-lezu-6 (2)

hayoc-lezu-6 (2)

Լրացուցիչ կրթություն՝

Կատարե 255, 256 առաջադրանքները:

Արդյունքներ՝

Գոռ Մնացականյան

Արարատ Ոսկանյան

Տիգրան Գրիգորյան

Create your website at WordPress.com
Get started