Posted in Սեբաստացու օրեր, Լավաշթխիկ

Թոնրին խփեմ, հաց հանեմ, հաց հանեմ

Աշնանային, համեղ, անուշահոտ լավաշթխիկի ուրախ ծիծաղով, ժպիտներով, ալրաշաղախ  ջերմացնող, թոնրի մեջ այրվող հացի ծխով շարունակվեց մեր օրը Ուսումնական Ագարակում: Շարունակել կարդալ “Թոնրին խփեմ, հաց հանեմ, հաց հանեմ”

Posted in Ուսումնական նախագծեր 2019-2020, Լավաշթխիկ

Լավաշթխիկ

Մասնակիցներ՝ 1-ին դասարանի սովորողներ, ծնողներ

Ժամկետը՝ նոյեմբերի 9-ին

Վայրը՝ Ուսումնական ագարակ

Նպատակը՝ անհատական և խմբային՝ լեզվական, մաթեմատիկական, բնագիտական, Շարունակել կարդալ “Լավաշթխիկ”