Posted in Թարգմանություններ

Թարգմանություններ 6-րդ դասարան

Թարգմանություն ռուսերենից 4.03.2019

 1. Մանրէները__թարգմանեց Կարեն Մարգարյանը:
 2. Կատուն ծառի վրա__ թարգմանեց Լուիզա Եղիազարյան
 3. Սոխակն ու թուփը_ թարգմանեց Մարկ Հովհաննիսյան
 4. Կատուն ծառի վրա _թարգմանեց Արման Գևորգյան
 5. Ընդհանուր ոչինչ— թարգմանեց ՍԵդա Մարգարյան
 6.   Քիթ և Բերան-թարգմանեց  Արարատ Ոսկանյան
 7.    Սպասասրահում_ թարգմանեցԴավիթ Սողոմոնյան
 8. Ո՞վ է ամենից շատ սիրում- թարգմանեց Տիգրան Գրիգորյանը
 9. Տառապանքի պատճառը— թարգմանեց Մարիա Ազնաուրյանը
 10. Մանրադրամ  -թարգմանեց Արինա Ազնաուրյանը
 11. «Սև ակնոց»-Անահիտ Վերմիշյան

Թարգմանություն գրաբարից 4.03.2019

 1.     Արջն ու մրջյունը _թարգմանեց Մելիք Ադամյան
 2.    Արջն ու մրջյունը  _թարգմանեց      Գոռ Մնացականյան
 3. Արջն ու մրջյունը -թարգմանեց Սաթենիկ Մանուկյան
 4. Արջն ու մրջյունը — թարգմանեց Սարգիս Հովհաննիսյան
 5. Արջն ու մրջյունը- թարգմանեց Ջուլիետա Բաբայան
 6. Արջն ու մրջյունը Անդրե Վիրաբյան

Թարգմանություն ռուսերենից 11.03.2019

 1. Արարատ Ոսկանյան- «Ով է ամենից լավ թաքնվում» 
 2. Դավիթ Սողոմոնյան-«Սկյուռն ու գայլը»
 3. Նանե Ժամհրյան-«Ոչ մի ընդհանուր բան»
 4. Մելիք Ադամյան-«Մանրէներ»
 5. Արման Գևորգյան-«Կոկորդիլոսը և շնաձուկը» 
 6. Մարինա Արզումանյան-«Կարճ ծածկոցը»
 7. Արինա Արզումանյան-«Պինգվի՛ն, ո՞վ ես դու»
 8. Տիգրան Գրիգորյան-«Շաբաթվա ամենալավ օրը»
 9. Լուիզա Եղիազարյան-«Պինգվի՛ն, ո՞վ ես դու»
 10. Անահիտ Վերմիշյան-«Պինգվի՛ն, ո՞վ ես դու»

Թարգմանություն գրաբարից 11.03.2019

 1. Գոռ մնացականյան
 2. Տիգրան Գրիգորյան
 3. Սարգիս Հովհաննիսյան
 4. ԱՆդրե Վիրաբյան

Թարգմանություն ռուսերենից 18.03.2019

 1. Լուիզա Եղիազարայն-«Թիթեռնիկը և թրթուրը»
 2. Մելիք Ադամյան- «Սոխակն ու թուփը»
 3. Կարեն Մարգարյան- «Գողը»
 4. Մարկ Հովհաննիսյան-«Հավերժական վեճ»
 5. Անահիտ Վերմիշյան- «Ո՞վ է ամենից լավ թաքնվում»
 6. Տիգրան Գրիգորյան- «Երեք հարված փայտով»
 7. Արման Գևորգյան —«Ինքնասպանություն գործած մարդու հավատը»
 8. Արինա Ազնաուրյան

Թարգմանություններ գրաբարից

Կարեն Մարգարյան

Posted in Ուսումնական նախագծեր, Թարգմանություններ

Թարգմանություններ

Թարգմանություն գրաբարից, ռուսերենից

Ժամկետը՝ Ուսումնական երրորդ շրջանի յուրաքանչյուր երկուշաբթի

Մասնակիցներ՝6-5 դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝զարգացնել օտար բառերը, նախադասությունները մայրենի լեզվով վերարտադրելու կարողությունը, օտար բառերի հայերեն համարժեքը բառարանով գտնելու իմացությունը: Գրաբարից թարգմանությունների միջոցով  տարբերակել մայրենի լեզվի բառերի իմաստները՝ գրաբարով, արևելահայերենով, միևնույն բառը գործածել տարբեր լեզուներում՝ աշխարհաբարում, գրաբարում տարբեր իմաստներով, գրաբարի ուղղագրության իմացություն:

Ընթացքը՝Յուրաքանչյուր սովորող իր ցանկությամբ ամեն շաբաթ կատարում է թարգմանություն գրաբարից, կամ ռուսերենից: Արդյունքում ունենում ենք հետաքրքիր աշխատանքներ, թարգմանություններ, որոնց մեջ արտահայտվում է նաև յուրաքանչյուր սովորողի մտածողությունը, ձևավորվում է թարգմանական աշխատանք կատարելու հմտությունները, միտքը ճիշտ ձևակերպելու կարողությունները:

Posted in Թարգմանություններ

Մայրենի 6-րդ դասարան 04.03.2019

Թարգմանություն գրաբարից, ռուսերենից

Ժամկետը՝ Ուսումնական երրորդ շրջանի յուրաքանչյուր երկուշաբթի

Մասնակիցներ՝6.5 դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝զարգացնել օտար բառերը, նախադասությունները մայրենի լեզվով վերարտադրելու կարողությունը, օտար բառերի հայերեն համարժեքը բառարանով գտնելու իմացությունը: Գրաբարից թարգմանությունների միջոցով  տարբերակել մայրենի լեզվի բառերի իմաստները՝ գրաբարով, արևելահայերենով, միևնույն բառը գործածել տարբեր լեզուներում՝ աշխարհաբարում, գրաբարում տարբեր իմաստներով, գրաբարի ուղղագրության իմացություն:

Ընթացքը՝Յուրաքանչյուր սովորող իր ցանկությամբ ամեն շաբաթ կատարում է թարգմանություն գրաբարից, կամ ռուսերենից: Արդյունքում ունենում ենք հետաքրքիր աշխատանքներ, թարգմանություններ, որոնց մեջ արտահայտվում է նաև յուրաքանչյուր սովորողի մտածողությունը, ձևավորվում է թարգմանական աշխատանք կատարելու հմտությունները, միտքը ճիշտ ձևակերպելու կարողությունները:

Թարգմանել գրաբարից, ռուսերենից

≪Արջ և մրջիւն≫ (Մ. Գոշ ≪Արջը և մրջյունը≫ առակից հատված )

Զբոյն մրջեան արջ փորէր, և լեզուաւ ժողովէր և ուտէր: Եւ  հնարի մրջիւն սատակել զնա. Երթա առ պիծակ և զոռեխ և մժեխ և շանաճանճ և բրէտ, և առ նմանս սոցին, և աղաչէ օգնել իբր ազգայինք: Ցաւակցեն՝ հարկանեն զաչս և զլսելիս արջուն, և հարկանէ գլուխ զքարի: Եւ ի սաստկութենէ ցաւոց՝ զբերան բացեալ գոչէր:

Հիշի՛ր՝ գրաբարում ոյ կարդացվում է ույ,  ու-ն ձայնավորից առաջ՝ վ՝ լեզուաւ-լեզվավ, իւ-յու, ւ-վ՝

Զնա- ըզնա, ցաւակցեն-ցավակցեն, ցաւոց-ցավոց, զքարի-ըզքարի, բացեալ-բացյալ, մրջեան-մրջյան, զբերան-ըզբերան, զաչս-ըզաչս, զլսելիս-ըզլսելիս:

Բառարան

զաչս-աչքերը,

զլսելիս-ականջները,

արջուն-արջին

փորէր- փորում էր,

երթա- գնում է,

զոռեխ-իշամեղու,

բրէտ-կրետ,

սաստկութենէ- սաստկությունից,

ցավակցեն-կարեկցում են,

հարկանեն- զարկում են,

բացեալ-բացած

լեզուավ-լեզվով

ցաոոց-ցավից

Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ աշխարհաբար՝ արևելահայերեն՝ օգտվելով բառարանից, վերևում նշված բառերի բացատրությունից:

Օգտվելով վերը նշված հուշումից տրված բառերը գրել աշխարհաբար՝ արևելահաըերեն: h

Գրաբար                                    Աշխարհաբար

Բոյն-

Բոյս-

Աւազ-

Մարտ թարգմանություն ռուսերենից 04.03.2019

 1. Մանրէները__թարգմանեց Կարեն Մարգարյանը:
 2. Կատուն ծառի վրա__ թարգմանեց Լուիզա Եղիազարյան
 3. Սոխակն ու թուփը_ թարգմանեց Մարկ Հովհաննիսյան
 4. Կատուն ծառի վրա _թարգմանեց Արման Գևորգյան
 5. Ընդհանուր ոչինչ— թարգմանեց ՍԵդա Մարգարյան
 6.   Քիթ և Բերան-թարգմանեց  Արարատ Ոսկանյան
 7.    Սպասասրահում_ թարգմանեցԴավիթ Սողոմոնյան
 8. Ո՞վ է ամենից շատ սիրում- թարգմանեց Տիգրան Գրիգորյանը
 9. Տառապանքի պատճառը— թարգմանեց Մարիա Ազնաուրյանը
 10. Մանրադրամ  -թարգմանեց Արինա Ազնաուրյանը
 11. «Սև ակնոց»-Անահիտ Վերմիշյան

Թարգմանություն գրաբարից 4.03.2019

 1.     Արջն ու մրջյունը _թարգմանեց Մելիք Ադամյան
 2.    Արջն ու մրջյունը  _թարգմանեց      Գոռ Մնացականյան
 3. Արջն ու մրջյունը -թարգմանեց Սաթենիկ Մանուկյան
 4. Արջն ու մրջյունը — թարգմանեց Սարգիս Հովհաննիսյան
 5. Արջն ու մրջյունը- թարգմանեց Ջուլիետա Բաբայան
 6. Արջն ու մրջյունը Անդրե Վիրաբյան