Posted in Ընտրովի մաթեմատիկա

Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեություն

Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեություն. առարկայական ծրագիր

Ուսուցման  նպատակները . 

Դասընթացի հիմնական նպատակն է. Շարունակել կարդալ “Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեություն”