Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 24.05.2019

Փագծերում տրված հարցերը փոխարինի՛ր պատասխաններով:

(Ինչպիսի՞) ծաղիկներ էին աճել այգում:

(Ո՞ւմ) ընկերն է (ինչպե՞ս) մրցում:

Մենք (ի՞նչ) էինք անում բակում:

(Ո՞վքեր) արագ հեռացան (որտեղի՞ց):

(Ինչպիսի՞) նկարներ էր նկարել Լիլիթը:

Ես (ի՞նչ) խոստացա անել:

 

Բառերը, մասնիկները միցնելով իրար՝ կազմի՛ր նոր բառեր:

Քար-ա-շեն

Բազում-երանգ

Հնար-ա-գետ

Ան-վախ

Ան-միտ

Բարձր-հարկ

Սառն-որակ

Ան-գին

Քաղցր-համ

Յուրաքնչյուր դերանվան դիմաց գրի՛ր համապատասխան գորխողություն ցույց տվող բառեր:

Օրինակ՝

Ես –մտածում եմ                                    դուք-                            մենք-

Մենք-վազում ենք                                   մենք-                             դուք-

Նա-վիճում է                                              ես-                                 նրանք-

 

Դու-                                                     նրանք-                                  ես-

Նա-                                                       մենք-                                    դու-

Նրանք —                                                դուք-                                      նա-

 

Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 23.05.2019

Լրացրո՛ւ աղյուսակը:

Երգում եմ Երգում ես  
Երգում ենք   Երգում են
  Խոսում ես  
     
Խոսում ենք    
  Ուրախանում ես  
    Ուրախանում են
Պարում եմ    
    Պարում են
նկարում    
  Նկարում եք  

 

Գրի՛ր բառեր որոնք վերջանում են հետևյալ մասնիկներով՝

-ություն-

-արան-

-եղեն-

-իկ-

-ական-

Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 22.05.2019

Սյունյակներում առանձնացրո՛ւ առարկա և գործողություն ցույց տվող բառերը:

Խոսք, վազք, խոսել, վազել, զրույցել, պատություն, զրույց, զրուցել, խոսել, գիրք, վազել, գրել, պահարան, պահել, կոտրել, փշուր, փշրել, նկար, նկարել, պատմել, ստեղծագործություն, ստեղծագործել, կառուցել, շինություն, կառույց, շինել, կտրվածք, կտրել, չափել, կես, չափ, կիսել, ջերմ, ջերմացնել, սառույց, սառել, ցուրտ, ցրտել, ծիծաղ, ծիծաղել, ուրախ, ուրախանալ:

Առարակա ցույց տվող բառեր, ի՞նչ, ինչե՞ր Գործողություն ցույց տվող բառեր, ի՞նչ անել
խոսք վազել
վազք խոսել
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 21.05.2019

Տրված բառերը և ածանցները իրար միցնելով կազմի՛ր բառեր: Օրինակ՝

Հերոս-աբար=հերոսաբար

Մանուկ-ություն=մանկություն

Մայր-իկ=

Լույս-ավոր=

Հյութ-ալի=

Ոսկի-եղեն=

Դժ-գոհ=

Դժ-բախտ=

Ան-խելք=

Տուն-ային=

Դաս-արան=

Ընկեր-ական=

Երկաթ-յա=

Արև-ային=

Ջերմ-ություն=

Աստղ-իկ=

Ընկեր-ություն=

Ուրախ-ություն=

Ուժ-եղ=

Քաջ-ություն=

Հեղինակ-ային=

 

 

Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 20.05.2019

Նախադասության մեջ բոլոր բառերը դարձրո՛ւ հոգնակի՝ հետևելով օրինակին:

Օրինակ՝

Ծառը օրորվում էր քամուց:

Ծառերը օրորվում էին քամուց:

Ընկերը օգնեց շուտ վերջացնել աշխատանքը:

Արագիլը նորոգում էր բույնը:

Ձիավորը անցավ սար ու ձորով:

Կարմիր վարդը դաշտում է ծաղկում:

Ինչքա՜ն շատ ծաղիկ կա դաշտում:

Նա կանգնած էր բարձրահարկ շենքի դիմաց:

Ես գիրք էի կարդում  այգում:

Դու սկսեցիր այդ վեճը:

Գետակը կարկաչում էր:

 

Տրված բառերին ավելացրո՛ւ ինչպիսի՞ հարցին պատասխանող բառեր:

 Օրինակ՝ Ջուր-սառը, զովացնող, քաղցրահամ

Ընկեր, լեռ, բարեկամ, մարդիկ, աշխարհ, զրույց, կռիվ:

 

Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 17.05.2019

Գրե՛ք –իկ, -ուկ, -ային, -ություն մասնիկներով վերջացող բառեր:

-Իկ-

-ուկ-

-ային

-ություն-

Տուն, խելք, միտք, խոս, ձայն բառերի սկզբում ավելացրո՛ւ –ան մասնկը:

Օրինակ՝ անտուն,

 

Գրի՛ր բառեր, որնք պատասխանում են ո՞վ հարցին և ի՞նչ հարցին:      Ո՞վ                                                                Ի՞նչ

Բժիշկ                                                         Արև

 

 

Պատասխանի՛ր հարցերին:

Խաղողն ու դեղձը ինչե՞ր են:

Ո՞վ է վարում ինքնաթիռը:

Ի՞նչ համ ունի մեղրը:

Ո՞վ է մշակում այգին:

Անձրևից հետո ինչե՞րն են դուրս գալիս հողի տակից:

 

Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 16.05.2019

Պատասխանի՛ր հարցերին՝ իրաի միացնելով համապատասխան առարկա ցուհց տվող բառն ու հարցում արտահայտող նաադասությունը:

 

Ի՞նչն էր շողում:                                      հայրիկը

Ինչե՞րը ծաղկեցին:                                     արևը

Ինչե՞րն էին բացվել:                                     առվակը

Ի՞նչն էր կարկաչում:                                     բնությունը

Ովքե՞ր էին խաղում:                                     երեխաները

Ի՞նչն էր արթնացել:                                          ծառերը

Ո՞վ էր աշխատում:                                             արագիլը

Ինչե՞րն էին բույն հյուսում ծառին:                    ձկնիկը

Երկնքում ճախրում էր ի՞նչը:                             ծաղիկները

Ջրում լողում էր ի՞նչը:                                        թռչունները:

 

Լրացրո՛ւ աղյուսակը պատասխանելով հարցերին

Ե՞րբ Ո՞վ, ո՞վքեր Ի՞նչ արեց, արեցին
Այսօր մենք գնացինք լողալու:
     
     
     
     
     

 

 

 

 

Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 15.05.2019

Շարունակի՛ր նախադասությունները:

Ես ուրախ կլինեի, եթե………..:

Շուտով գարուը կբացվի և մենք……..:

Ամռանը ես……………….:

Դասերը ավարտելուց հետո ………………….:

Խոստումը կատարելու  համար………..:

Գնացի, որ…………………..:

Մոտեցան, որ…………..:

Արամը Արսենի հետ…………….:

Տղաները եկան, որ…………………..:

Տրված գործողություն ցույց տվող բառերը գրի՛ սյունյակներում՝ հետևելով օրինակին:

Կանչել, պարել, պատմել, ներկայացնել, խոսել, անհանգստանալ, ուղեկցել, վաճառաել, բազմել, հրամայել, հավաքել, կշռել,հաշվել, չափել, բարկանալ, ծիծաղել, հուզվել, մոռանալ, հիշել:

Ի՞նչ անել                     Ի՞նչ է անում
խոսել                           խոսում է   

 

                                                      

Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 14.05.2019

Տրված բայերը՝ գործողություն ցույց տվող եզակի  բառերը՝ դարձրո՛ւ հոգնակի, հոգնակին՝ եզակի: Օրինակին՝

Քայլում եմ-քայլում ենք

Քալյլում եք –քայլում ես

Քայլում ես-քայլում եք:

Վազում եմ-

Վազում են-

Մտածում ենք-

Մտածում ես-

Կարդում եմ-

Կարդում եք-

Կարդում է-

Խոսում են-

Խոսում ես-

ծաղկում է-

Ծաղկում ենք-

Ծաղկում եք-

Տրված բառերին ավելացրո՛ւ ինչպիսի՞ հարցին պատասխանող բառեր:

Գիրք, ծաղիկ, ընկեր, քույր, գարուն, փողոց, երգ, լեռ, երկինք, հայրենիք, մարդ, սովորող, տուն, աշխատանք, պատմություն:

Օրինակ՝ հետաքրքիր, խորիմաստ գիրք:

Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 13.05.2019

Կետերի փոխարեն գրի՛ր փակագծերում տրված գործողություն ցույց տվող բառերը:

Օրինակ՝

Ընկերները  ……. մարզադահլիճում: (մարզվել)

Ընկերները մարզվում էին մարզադահլիճում:

Լիլիթը  ………..  գիրք: (կարդալ)

Մենք  ……….. պապիկին՝ այգին մշակել: (օգնել)

Սովորողները ……. : (գրել)

Հյուրերը ……. տոնական սեղանից😦հյուրասիրվել)

Լողորդները ……. ջրավազանում:(լողալ)

Երկու մարզիկներ …………..: (մրցել)

Դու սխալ ճանապարով ……….: (քայլել)

Նա շատ գեղեցիկ ………….: (պարել)

Տառերը ճիշտ հջորդականությամբ դասավորի՛ր և կազմի՛ր բառեր:

Պմա-

քնեշ-

բզաոցմ-

ևար-

ջրա-

կբա-

դրոցպ-

նոնաք-

ղևենի-

րաք-

ղհո-

ուրջ-