Posted in Հեռավար ուսուցում, Ուսումնական նախագծեր 2020-2021

Սեբաստացու օրեր, Կրթահամալիրի տոն

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 2.2  դասարանի սովորողներ, ընտանիքի անդամներ

Ժամկետը՝ Նոյեմբեր

Նպատակը՝ Սովորել, ծանոթանալ կրթահամալիրի ծեսերին, իրականացնել, տարածել, սովորողներին մասնակից դարձնել ծեսերի, ազգային մշակույթի տարածմանը, պահպանմանը:

Խնդիրները՝ Շարունակել կարդալ “Սեբաստացու օրեր, Կրթահամալիրի տոն”

Posted in Հեռավար ուսուցում, Ուսումնական նախագծեր 2020-2021

«Թթուդրիկի և Շարոցթաթխիկի» ծեսը սեբաստացու օրերին

Մասնակիցներ՝2.2  դասաանի սովորողներ, ընտանիքի անդամներ

Ժամկետ՝ Նոյեմբեր ամիս

Նպատակը՝  անհատական և խմբային՝ լեզվական, մաթեմատիկական, բնագիտական, երաժշտական, տեխնոլոգիական գործունեությունների միջոցով նախապատրաստել և իրականացնել Թթուդրիկի և Շարոցթաթխիկի ծեսը: Վերհիշել Լավաշթխիկի ծեսը, ծեսի երգերը, պատմությունները:

Խնդիրներ՝ Շարունակել կարդալ “«Թթուդրիկի և Շարոցթաթխիկի» ծեսը սեբաստացու օրերին”