Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 6-րդ դասարան 12.04.2019

  • Ուրբաթ

Տրված բառերը դարձնե՛լ եզակի: Օրինակ՝

Գրքեր-գիրք

Տներ-տուն

Այգիներ-

Դասարաններ-

Փողոցներ

Սովորողներ-

Վարորդներ-

Մշակներ-

Բազմոցներ-

Անտառներ-

Խաղեր-

Մրգեր-

Գրիչներ-

Համակարգիչներ

Մեքենաներ-

Լրագրողներ-

Ժամացույցներ-

Մատիտներ-

Նկարներ

Պատասխանի՛ր հարցերին:

Ժամացույցը ցույց է տալիս ի՞նչ:

Կողմնացույցը ցույց է տալիս ի՞նչ:

Ինչո՞վ կուզեիր զբաղվել:

Մարդիկ ինչո՞վ են տեղափոխվում մի քաղաքից մյուսը:

Ո՞րն է քո սիրելի հեքիաթը կամ մուլտֆիլմը: