Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 07.03.2019

Գրե՛ք ինչպիսն է

Արևը—դեղին է, պայծառ է: (օրինակ)

Տունը

Այգին

Մեքենան

Մատիտը

Գիրքը

Աթոռը

Ես խոսում եմ, դու խոսում ես, Արամը խոսում է:  Շարունակի՛ր նույնությամբ՝ գործածելով տրված բառերը՝ երգել, կարդալ, վազել, նվագել, գնալ, գրել, ուտել, նկարել:

Օրինակ՝ Ես երգում եմ, դու երգում ես, Արամը երգում է:

Անհատական ուսուցման արդյունքներ՝ 07.03.2019

Գրեգ Գազանճեան- Առաջադրանք

Ժաք Առաքելյան- Առաջադրանք

Սերուժ Տեր- Սարգիսեան- Առաջադրանք

 

 

 

 

Հեղինակ՝

Ողջո՜ւյն, ես Մարգարիտա Հովնանյանն եմ՝ մասնագիտությամբ բանսեր-մանկավարժ, աշխատում եմ ≪Մխիթար Սեբաստացի≫ կրթահամալիրի Հարավային դպրոց-պարտեզում՝ որպես դասվար:Սիրում եմ ընթերցել, զբաղվել սպորտով, երբեմն ստեղծագործել:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s